skola2

Tisk
PDF

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí od září do 1. třídy na ZŠ Jugoslávská 23, se bude konat v úterý 23. 6. od 16.00 v jídelně zákl. školy. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace od tř. učitelek, vedoucí vychovatelky školní družiny a vedoucí školní jídelny.

                                                  

                                                  Mgr. Petr Opletal,ředitel školy

                                                                                                       

Tisk
PDF

Otevření hřiště

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Školní venkovní hřiště se otevírá pro veřejnost od 25. 5.

Tisk
PDF

Pomůcky pro 1.ročník od září 2020

Napsal uživatel Z.Jankesová.

Tisk
PDF

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu a školní klub

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu a školní klub

Pokud jste prováděli platby za ŠD a ŠK převodem z účtu formou pravidelných plateb, vznikl Vám takto přeplatek za měsíce duben, květen a červen.

Tento přeplatek máte možnost převést buď na příští školní rok, nebo Vám bude vrácen zpět na Váš účet po 30. 6. 2020 (z důvodu hyg. opatření nebudou přeplatky vypláceny v hotovosti na sekretariátu školy).

Sdělte tedy, prosím, vedoucí vychovatelce ŠD, pí Halamové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), respektive vychovatelce ŠK, pí Ambrozové – Peškové, pro kterou variantu jste se rozhodli.


Tisk
PDF

Informace pro žáky, kteří od 25.5. nastoupí do školy

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace pro žáky, kteří od 25. 5. nastoupí do školy, a jejich rodiče

Všichni žáci, kteří od 25. 5. budou docházet do školy, musí 25. 5. odevzdat před vstupem do budovy školy příslušnému učiteli Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zák. zástupcem žáka (k dispozici na web. stránkách školy, případně k vyzvednutí na vrátnici školy).

Každý žák musí mít s sebou 2 ochranné roušky a sáček na roušku.
Ráno před školou musí žáci zachovávat mezi sebou odstup 2 m.

Z důvodu dodržení ochranných opatření budou žáci do budovy školy vstupovat postupně – po vyzvání ped. dozoru, a to v následujících intervalech :
1. skupina   1. A (8 žáků)   v 7.30
2. skupina   2. A + 3. A (13 žáků) v 7.40
3. skupina 2. B + 3. B (14 žáků)   v 7.50
4. skupina 4. A (9 žáků) v 8.00
5. skupina 4. B (9 žáků) v 8.10
6. skupina 5. A (12 žáků) v 8.20
7. skupina 5. B (12 žáků) v 8.30

Ve stejných skupinách pak bude probíhat i odpolední družina.

Po vstupu do školy bude každému žáku změřena teplota (v případě naměření zvýšené teploty budou informováni rodiče a žák nebude vpuštěn do školy) a každý žák použije připravenou dezinfekci na ruce.

Ve třídách i na WC budou k dispozici nádobky s dezinfekcí na ruce.

Výuka bude končit cca po 4 vyučovacích hodinách v intervalech tak, aby pro žáky, kteří budou chodit na obědy do školní jídelny, mohla být dodržena stanovená ochranná opatření pro výdej obědů. Ten bude probíhat tak, aby se jednotlivé skupiny neprolínaly ani ve školní jídelně :
1. skupina   1. A (6 strávníků)   od 11.30
2. skupina   2. A + 3. A (11 strávníků) od 11.50
3. skupina 2. B + 3. B (7 strávníků) od 12.05
4. skupina 4. A (3 strávníci) od 12.20
5. skupina 4. B (5 strávníků) od 12.35
6. skupina 5. A (6 strávníků) od 12.50
7. skupina 5. B (4 strávníci) od 13.05
(Časy vstupů jednotlivých skupin do šk. jídelny se mohou změnit v závislosti na době konzumace obědů jednotlivými skupinami a provádění dezinfekce stolů a židlí po každé skupině).
Obědy nebudou nikomu vydávány do jídlonosičů a dalších nádob.
Všechny žáky, kteří budou chodit na obědy, je nutné přihlásit předem u vedoucí školní jídelny.

Odpolední družina bude zajištěna do 16.00, a to opět ve stejných skupinkách, do jakých byli žáci rozděleni ráno při příchodu do školy. Úplata za školní družinu se do 30. 6. nehradí.

Zákonným zástupcům žáků bude vstup do školy zakázán. Výjimky pro vstup na sekretariát školy povoluje pouze ředitel školy nebo zástupce ředitele.

Všichni žáci jsou povinni po celou dobu přítomnosti ve škole dodržovat veškerá ochranná opatření a hygienická pravidla stanovená vedením školy a ped. pracovníky v jednotlivých třídách a skupinách šk. družiny. V případě jejich porušování může být žák z výuky, případně šk. družiny vyloučen.

Mgr. Petr Opletal, ředitel školy

 

Tisk
PDF

Škola v přírodě

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace ke škole v přírodě

Zálohy, které byly zaplaceny jako doplatek za pobyt a dále za výlety a doprovodné akce na škole v přírodě, která se měla uskutečnit v termínu 24. 3. – 7. 4., se vracet zatím nebudou. Dle posledních informací z Odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy bude s největší pravděpodobností umožněno čerpat poskytnutou dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (4 500,- Kč na žáka) až do konce tohoto kalendářního roku. Nový termín pro 14 denní školu v přírodě je domluven na 12. – 25. 10. 2020 ve stejném rekr. středisku (Palkovické Hůrky).

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 210 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Ferdinand
Zítra má svátek: Kamila
Pozítří má svátek: Laura

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.