skola2

Tisk
PDF

Informace k provozu školy a školní družiny

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace k provozu školy a školní družiny od pondělí 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. platí přítomnost všech žáků 1. stupně ve škole bez rotací, tzn. že od tohoto dne budou již docházet na prezenční výuku denně všichni žáci 1. až 5. ročníku. Od 17. 5. také dochází ke zrušení dosavadních omezení provozu školní družiny a školního klubu. Jak ŠD, tak i ŠK tedy přecházejí od pondělí 17. 5. do provozu v běžném režimu. Pro žáky 2. stupně (6. – 9. ročník) platí příští týden ještě rotační prezenční výuka, od 17. 5. budou mít prezenční výuku třídy 6. B, 7. B a 8. B Testování na Covid bude nadále prováděno 2 x týdně (po + čt) u žáků 2. stupně, u žáků 1. stupně a zaměstnanců školy bude testování prováděno 1 x týdně. Nadále platí povinnost mít ústa a nos po celou dobu přítomnosti ve škole zakryté respirátorem nebo rouškou.

v Ostravě – Zábřehu 12. 5. 2021                 Mgr. Petr Opletal, řed. školy

Tisk
PDF

Informace pro žáky 2. stupně

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace pro žáky 2. stupně k zahájení prezenční výuky od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. bude zahájena prezenční výuka i pro žáky 2. stupně – rotačním způsobem. V tento den tedy nastoupí do školy třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A. (Žáci tříd 6. B, 7. B, 8. B zůstanou v týdnu od 10. 5. do 15. 5. doma na distanční výuce a do školy nastoupí od 17. 5.). Kdo z žáků chce chodit na obědy do školní jídelny, musí být přihlášen předem a také musí mít obědy zaplaceny. Výdej obědů bude probíhat v běžném čase od 11.45 do 13.45. Žáci budou 2x týdně – v pondělí a čtvrtek - testováni na Covid 19 antigenními testy, pokud žák test odmítne, nebude vpuštěn do budovy školy. Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazen buď respirátor, nebo ochrannou roušku (neplatí pochopitelně při konzumaci oběda ve školní jídelně). Pokud rodiče své dítě nepošlou do školy, protože odmítají testování, bude tomuto žákovi zameškaná absence omluvena, nicméně škola již nemá povinnost pro takového žáka zajišťovat distanční výuku.

v Ostravě – Zábřehu 7. 5. 2021                 Mgr. Petr Opletal, řed. školy

Tisk
PDF

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Napsal uživatel Richard Feix.

 


výsledky zápisu do 1. ročníku

Zákonné zástupce dětí, u jejichž kódového označení chybí v řádku „Výsledek zápisu“ údaj „Zapsán do 1. ročníku,“ žádáme o dodání požadované dokumentace nutné pro vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Tisk
PDF

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Do prvního ročníku by mělo nastoupit celkem 33 žáků – jsou to tedy všechny děti, které byly v termínu zápisu od 6. do 30. 4. 2021 zapsány k povinné školní docházce od šk. roku 2021/2022 na naší škole. Děti budou rozděleny do 2. tříd, třídními učitelkami budou Mgr. Eva Kačníková a Mgr. Soňa Dufková. Obě paní učitelky spolu s vedoucí šk. družiny a vedoucí šk. jídelny se s Vámi – rodiči budoucích žáků obou prvních tříd - sejdou na informační schůzce v jídelně školy v úterý 22. června v 16.00 hodin. Na tomto setkání se dozvíte všechny důležité informace týkající se nástupu Vašich dětí do 1. třídy.

v Ostravě – Zábřehu 30. 4. 2021               Mgr. Petr Opletal ředitel školy

Tisk
PDF

DVĚ OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Napsal uživatel Dana Markovová.

Duben je ve znamení Dne Země. Rovněž v tomto duchu se nesla výtvarná soutěž, kterou uspořádalo Středisko volného času v Ostravě na Ostrčilově ulici. Veselé téma „ Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“, zpracovávali žáci v Ostravě napříč všemi školami včetně těch uměleckých.

O to příjemnější je fakt, že naše dvě žákyně Barbora Kmiečíková z 5. A třídy spolu s Markétou Němcovou z 8. B získaly ocenění. Porota tentokráte neudělovala konkrétní umístění, nýbrž vybírala z každé kategorie výtvarně nejzdařilejší práce.

Poděkování patří také Darině Urbaniecové, Marice Jarošové ze 7. A, Tereze Jarošové, Kristýně Ševčíkové z 5. A, Alexandře Seidlerové z 6. A, které této soutěži věnovaly rovněž čas a namalovaly výborné práce.

Všem zúčastněným gratuluji a věřím, že se k nám připojí i další žáci, pro které je tvorba radostí.

Za výtvarnou výchovu Danuše Markovová

04 02 05 06 03 01

Králíci - Kristýna Ševčíková, Koala - Tereza Jarošová, Kočka - Marika Jarošová, Pes - Darina Urbaniecová, Oxolotl mexický - Barbora Kmiečíková, Vydra - Markéta Němcová.

Tisk
PDF

Informace pro žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Napsal uživatel Richard Feix.

 

Informace pro žáky 9. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví a prevenci šíření onemocnění COVID – 19 bude účast na přijímací zkoušce na SŠ umožněna uchazečům o studium jen tehdy, jestliže doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost viru SARS – COV – 2 provedeného na ve škole, který si provedl sám, nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním před konáním přijímací zkoušky.

Tento test si tedy mohou nechat udělat ve škole všichni žáci, kteří budou ve dnech 3. – 6. 5. 2021 konat přijímací zkoušku na střední školy. Test si mohou přijít nechat udělat do vestibulu školy 1 – 6 dní před přijímací zkouškou.

O výsledku tohoto testu vydáme každému žákovi, který se chystá na přijímací zkoušku, na jeho žádost písemný doklad o výsledku testování.

22. 4. 2021                                                                                                        Mgr. Petr Opletal, řed. školy

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 195 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Servác
Zítra má svátek: Bonifác
Pozítří má svátek: Žofie

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.