skola2

Tisk
PDF

DOKUMENTY    ÚKOLY    ROZVRH HODIN

Název třídy: 6.A
Stupeň: 2. stupeň
Třídní učitel: Mgr. Vladimíra Miavcová 

 

 6A

 

 


 

Školní výlet Horní Bečva - Hotel Kahan 25. - 27.6. 2019

Přikládám fotoalbum ze slunečného školního výletu, naplněného pohodou, smíchem a koupáním. :-)

https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Horni_Becva_25.-27.6.2019#


 

 

Den Země v úterý 23.4. (PR Rezavka)

Dnes proběhl Den Země na téma "Biodiverzita" nebo-li různorodost přírody. Myslím, že se všichni mohli o té různorodosti přesvědčit velmi rychle, protože jsme ušli pár metrů a poznávali spoustu jarních květin na malém prostoru. Mnohé rostliny někteří už viděli, ale nevěděli, jak se jmenují. Nové informace se budou hodit příští rok v přírodopise, až budeme probírat vyšší rostliny. K tématu hmyz jsme viděli v terénu některé opravdu vzácné kousky - například na mršině si pochutnávající mrchožrouti rudoprsí či přeběhnoucí střevlík měděný přímo před nosem na cestě.... Počasí vyšlo - chvíli pokrapovalo chvíli svítilo sluníčko, ale užili jsme si krásné dopoledne a obešli celou rezervaci až k rybníku Rojek s ptačí rozhlednou. Výstupem je pracovní list Přírodní rezervace Rezavka a taktéž poznávačka rostlin. Fotogalerie jako obvykle zde

https://tridaakce.rajce.idnes.cz/PR_Rezavka_23.4.2019


Výuka v DOV 8.4.2019 - Výukový modul "DNA nositelka minulosti" a "Kostky jsou vrženy"

Dopoledne bylo trošku hektické, protože nejely směrem do Vítkovic tramvaje, takže jsme se museli přiblížit autobusem a z Mírového náměstí dojít pěšky s mírným zpožděním. Díky šikovnosti a kázni všech zúčastněných jsme výuku zvládli. Atmosféru můžete posoudit ve fotogalerii https://tridaakce.rajce.idnes.cz/DNA_a_Kostky_jsou_vrzeny_DOV_-_8.4.2019


 

 

 Planetárium 25.3. 2019

Procházka jarní přírodou, prohlídka všech exponátů Planetária a v kinosále ukázky hvězdné oblohy a film Dobrodružná cesta k planetám.

https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Planetarium_25.3.2019


 

 

 Fotogalerie - DOV Šifrování

 https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Sifrovani_28.2.2019


 

 

 Advent v 6.A...

https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Advent_2018


 

 

 Pátek 7.12.2018 - 8.00-13.30 Vánoční workshop v Ostravském muzeu včetně prohlídky, cena 50Kč.

 Páteční dopoledne ve vánoční náladě se vydařilo. Nejprve jsme si vyrobili mýdla a pak vyrazili s průvodkyní do expozic Ostravského muzea - přírodovědná expozice, mineralogie, zkameněliny, historie Ostravska - pauza na svačinku, zabalení hotových mýdel a také jsme využili možnosti navštívit jedinečnou výstavu k 100 let ČR a shlédli film. Ten byl sice pro nás šesťáky náročný, ale poznávali jsme historická místa v Ostravě. Na následné procházce Ostravou až k Slezkoostravskému hradu jsme tyto budovy hledali a překvapilo nás, kolik tady toho stálo už před 100.
Fotogalerie: https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Ostravske_muzeum_7.12.2018/


Zelená fabrika - výuka v DOV ve středu 31.10.2018

Ve středu proběhla výuka třídy ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Třída byla rozdělena na 2 skupinky a pracovala postupně s lektorkou s mikroskopy v laboratoři - laboratorní práce byla založena na praktickém poznávání, jak funguje fotosyntéza, co to jsou chloroplasty a k čemu je dobrý chlorofyl. Ve volném čase třída prozkoumala jednotlivé expozice, vyzkoušela si spoustu pokusů a zjišťovala, jak fungují přírodní zákony v praxi. Fotogalerie:

 https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Zelena_fabrika_31.10.2018#20181031_092621.jpg


 

 

 Adaptační den v přírodě 21.9.2018

Poslední letní den jakoby objednaný přímo pro nás - cesta vlakem i autobusem utekla jak voda, vše perfektně navazovalo a přes Bystřici u FM a Nýdek, Goru jsme se brzy dostali do cíle naší cesty pod Malý Ostrý. Zde byl konečně čas si užít kamarády, které jsme celé prázdniny třeba neviděli, užít si svačinku, čistou pramenitou vodu ze studánky i společné hry a poznat se i trošku jinak než ve školních lavicích. Záhy nás čekala 6km cesta přes les do Vendryně, která se pro některé opravdu zdála nad jejich síly, ale všichni nakonec bez úhony úspěšně zvládli. Ve vlaku už zase všichni byli plni energie a brzy jsme vystupovali v Ostravě - Svinově.

Děkuji všem zúčastněným za dobrou náladu, chuť si hrát a také za bezproblémový průběh. Fotky najdete ve fotogalerii

https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Maly_Ostry_21.9.2018


 Plánované akce:

31.10 - 8.00-12.35h Zelená fabrika (výukový program v DOV)


 Organizace prvního školného týdne

Úterý - 5h třídnické práce a rozdávání učebnic, obědy do 13h

Středa- pátek vyučování dle rozvrhu, obědy 11.40 - 14.00h

 6a 2_-_kopie

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 

A. Zdravotní způsobilost:
1. Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. 

2. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře.
3. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně: Žák školy:
1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod.
2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky aj.
3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci).
4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného.
5. V hodině TV nejí a nežvýká.
6. Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující.
7. V hodině tělesné výchovy je povinen:
- nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem,
- hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.),
- nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení,
- neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího,
- při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod.,
- sportovní náčiní používat s opatrností,
- dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti: Žák školy:
1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu.
2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím.
3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s elektrickým zařízením.
4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení).
5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího.
6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 172 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Luboš
Zítra má svátek: Martina
Pozítří má svátek: Drahomíra

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.