skola2

Tisk
PDF

Z DOKUMENTY    ÚKOLY    ROZVRH HODIN

Název třídy: 6.B
Stupeň: 2. stupeň

5.B

5.B

Čtvrtek 6. června 2019 návštěva Divadla loutek "Hodina Komenského". Sraz 7:40 h před školou, návrat na 5. a 6. VH. Cena vstupenky 60,- Kč a dvě půlhodinové jízdenky. SPOLEČENSKÉ oblečení .-)

Pondělí 10. června 2019 Přednáška "DROGY NE", bezplatně.

ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO 7. ročník - cena 279,- Kč + 1,- třídní fond = 280,- Kč do 20. 5. 2019!!! Po termínu je zakoupení sešitů, papírů, výkresů aj. ve vlastní režii, soupis k dispozici u TU.

Pondělí 6. 5. 2019 přednášky "Proměna pohlaví" - dívky 3. VH, hoši 4. VH - učebna Př, zdarma.

Úterý 7. 5. 2019  přednáška "Kdo jsem"- DOSPÍVÁNÍ - 1. a 2. VH, - učebna Př, již zaplaceno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 23. 4. 2019 DEN ZEMĚ - DOV - výroba "Hmyzího hotelu", pak instalace na školní zahradě. Vstup zdarma, 2 jízdenky, celodenní akce.

24. dubna, 6. a 7. května - výukové pořady k ŠIKANĚ, DOSPÍVÁNÍ, celkem 60,- Kč.

Úterý 16.4. 2019 DOV VÝUKOVÝ POŘAD "ÍNÁVORFIŠ"  - práce se šiframi, využití šifer. Vstup zdarma, 2 jízdenky, 10:30 - 12:00h. Odchod po 2. VH, výuka dle návratu. 

PÁTEK 12. dubna Odpaďáček - aneb sbíráme víčka, plechovkyy a použitý olej (mysli a jednej ekologicky).

ÚTERÝ 9. DUBNA - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16:30 h, učebna přírodopisu - TU Helena Žídková.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25. března 2019 PLANETÁRIUMvstupné 100,- Kč, 2 hodinové jízdenky, svačina, sportovní obuv.

tek 15. března Parahokej  ukázka sledge v tělocvičně školy, 3. - 5. VH, sportovní obuv, oblečení.

Úterý 5. března ODISbus - od 9:00h v areálu školy, téma: ekologie aneb využití hromadné dopravy šetří životní prostředí.

Čtvrtek 7. března Výukový program "Hmyzouni" 3. a 4. VH, cena 45,- Kč, učebna Př.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25. 2. 2019 Exkurze, výukový program  "Kam s ním" v OZO - sraz 8:55 h před školou, doprava objednaným autobusem - 20,- Kč, výuka dle rozvrhu od cca 4. VH. Vhodné oblečení, svačina, pití.

Čtvrtek 14. 2. 2019 Beseda s Policií ČR - 3. VH, bezplatná přednáška.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 31. 1. 2019  SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

Úterý 8. ledna 2019 KONZULTACE   

Přeji Vám všem KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 ! Třídní 6. B Helena Žídková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptační den v přírodě 21.9.2018 https://tridaakce.rajce.idnes.cz/Maly_Ostry_21.9.2018

Pojedeme do Bystřice a pak se přiblížíme autobusem do Gory, pěšky pod Malý Ostrý - svačinka, hry, zpět pěšky do Vendryně cca 6km pěšky a vlakem na nádraží Svinov.Pojedou obě šesté třídy s doprovodem V. Miavcová a Š. Dospivová. 


POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

A. Zdravotní způsobilost:
1. Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. 

2. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře. 
3. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně: Žák školy: 
1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod. 
2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky aj. 
3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci). 
4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného. 
5. V hodině TV nejí a nežvýká. 
6. Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující. 
7. V hodině tělesné výchovy je povinen: 
- nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, 
- hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.), 
- nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení, 
- neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, 
- při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod., 
- sportovní náčiní používat s opatrností, 
- dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti: Žák školy: 
1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu. 
2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím. 
3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s elektrickým zařízením. 
4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení). 
5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího. 
6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.
 


 

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 160 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Matěj
Zítra má svátek: Liliana
Pozítří má svátek: Dorota

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.