skola2

Tisk
PDF

6.B

DOKUMENTY   ÚKOLY   ROZVRH HODIN

Název třídy: 6.B
Stupeň: 2. stupeň

Třídní učitel: Mgr.Barbora Bartošová

4.B


ZÁPISY ZEMĚPIS

Utváření zemského povrchu

                                                                 (str. 17 –21)

Přečtěte si text v učebnici a doplňte chybějící slova tak, aby text v pracovním listu dával smysl.

1..................................... přírodní činitelé

a)Vrásnění

  • Vzniká především v místech, kde se ..................... litosférické desky.

           Dochází zde k................................, při kterém vznikají takzvané vrásy.

  • Tímto procesem vznikají celá velká vrásová ........................................., uveď konkrétní příklad –

           Nakresli obrázek pohoří str.18

b).................................... činnost

  • Při tomto procesu vznikají pohoří, která nazýváme.................................
  • Vytváří se zlomy (pukliny), zemská kůra se láme a tím vznikají kry. Ty se následně mohou posouvat .............................., ............................... nebo....................................

          Nakresli obrázek pohoří str.19

c).............................................. činnost

  • Sopečná pohoří vznikají tak, že na povrch vystupuje .............................................
  • V České republice je příkladem vyhaslá sopka...................................................
  • K tomuto jevu nedochází pouze na souši, ale také v ........................ a

         mohou vznikat takzvané sopečné ......................................, například Havajské.

d).......................................................

  • Může způsobit sesuvy hornin. Také může vzniknout propast, propadnutím
....................................ohromné ................................................

Sopečná činnost

 - vývěr roztavených hornin na povrch

- vznikají hory a pohoří
- v moři sopečné ostrovy

Magma – roztavená hornina

Láva – magma na povrchu

Gejzír – vývěr horké vody na povrch

sopky: Etna, Vesuv, Stromboli, Hekla, Krakatoa

 Zemětřesení

- rychlé krátkodobé pohyby zemské kůry

Hypocentrum (ohnisko) – místo, kde zem. vzniká

Epicentrum – místo na povrchu, kde je zem. nejsilnější

Seismograf – přístroj na měření zem.

Richterova stupnice – určuje sílu zem.

Tsunami – ničivá vlna

 Litosféra

= zemská kůra + svrchní část pláště

Zemská kůra: 1) pevninská ( pod pevninou, tlustší )

                       2) oceánská ( pod oceánem, slabší )

Zemský plášť: 1) svrchní ( tenčí, do 650km)

                       2) spodní ( silnější, 650 – 2900 km)

Zemské jádro: 1) vnější – polotekuté

                       2) vnitřní – pevné

Litosféra je rozlámána na litosférické desky, které se pohybují.

 

                    Opakování

Měsíc                                     největší planeta

Slunce                                    poměr zmenšení vzdáleností

Galaxie                                  soubor map

Merkur                                   zmenšený obraz zemského povrchu

Jupiter                                    prosinec

Glóbus                                   seskupení hvězd do obrazců

Atlas                                      soustava poledníků a rovnoběžek

Mapa                                      nejmenší planeta

Měřítko mapy                        žhavá plynná koule

Rovník                                    měsíční fáze

Poledník                                 červen

Zeměpisná síť                        přirozená družice Země

Nov, úplněk                            spojnice severního a jižního pólu

Letní slunovrat                      zmenšený model Země

Zimní slunovrat                     nejdelší rovnoběžka

 

Mapa

= zmenšený obraz zemského povrchu

Měřítko - poměr zmenšení vzdáleností v mapě oproti

                 skutečnosti

                 1)číselné

                                                     1 : 100 000

                             1 cm na mapě = 100 000 cm ve skutečnosti

                 2) grafické

Mapy podle měřítka: 1) velkých měřítek – podrobné,

                                       do 1 : 200 000

                                   2) středních měřítek – méně podrobné,

                                       od 1: 200 000 do 1 : 1 000 000

                                   3) malých měřítek – velká území,

                                         nad 1 : 1 000 000

Mapy podle obsahu: 1) obecně zeměpisné – voda, pohoří, nížiny

                                 2) tématické – dějepisné, podnebí,

                                       zemědělství…

Plán – znázorňují malé území

Atlas – soubor map

 

 

 

 

 

 

 


Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 664 a člen: 1 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Marcela
Zítra má svátek: Alexandra
Pozítří má svátek: Evženie

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.