skola2

Tisk
PDF

DOKUMENTY   ÚKOLY   ROZVRH HODIN

Název třídy: 9.B
Stupeň: 2. stupeň
Třídní učitel: Mgr. Nela Kabelková

8.B

7.B

7.b

 

  5.B

 

On-line výuka po dobu uzavřených škol:

 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

M, F, PŘ

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

M

https://fred.fraus.cz/

M, F, PŘ

https://khanovaskola.cz/

M, PŘ

https://www.umimeto.org/                

M, PŘ

https://www.pravopisne.cz/

ČJ

https://www.gramar.in/cs/

ČJ

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

ČJ, M

https://skolaposkole.cz/

ČJ, M

https://www.matika.in/cs/

M

http://ucebnice.online/

Nová škola - učebnice

https://www.youtube.com/channel/UCQDcWvd-eNim9fc77r-x7Cg/videos

Vzdělávací videa

https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda

Vzdělávací videa

 www.sciodat.cz  M

Na těchto stránkách najdete také ostatní předměty: JČ, JA, Z, CH, OV …


 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 2018/2019

 

A. Zdravotní způsobilost:
1. Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. 

2. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře. 
3. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně: Žák školy: 
1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod. 
2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky aj. 
3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci). 
4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného. 
5. V hodině TV nejí a nežvýká. 
6. Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující. 
7. V hodině tělesné výchovy je povinen: 
- nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, 
- hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.), 
- nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení, 
- neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, 
- při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod., 
- sportovní náčiní používat s opatrností, 
- dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti: Žák školy: 
1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu. 
2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím. 
3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s elektrickým zařízením. 
4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení). 
5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího. 
6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.

 

 


Termíny 66. ročníku MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY (2016/17)
Kdo má zájem se zúčastnit školního kola matematické olympiády, může se pustit do řešení úloh. První trojici libovolně vybraných úloh je třeba odevzdat do 5.1. 2017 a druhou do 22.3. 2017. K postupu do okresního kola je třeba vyřešit alespoň 4 úlohy správně. Hodně štěstí!!!

 

 

 

7.12.2015

Ve dnech 6.12. – 7.12. 2015 je v rámci výuky tělesné výchovy pro 40 žáků  3.A. 3.B, 5.A5.B připravena nabídka lyžařského výcviku s instruktorem ve ski areálu Vaňkův kopec (404m n. m.), který je uměle zasněžován a od 5.12.2015 se již na něm lyžuje.

Tato nabídka je jen pro ty žáky, kteří mají o akci zájem, není povinná. Děti, které se výcviku nezúčastní, budou mít po oba dny běžnou výuku ve škole.

Lyžařský výcvik bude probíhat ve skupinkách po pěti žácích, které bude učit vždy jeden instruktor. Cena na jeden den na jednoho žáka za instruktora je 180 Kč.

V ceně 220Kč je zahrnuta doprava autobusem v 7.30 hod od ZŠ, ve 14 hod zpět ke škole a skipas na 4 hodiny lyžování.

Možnost zapůjčení lyžařské výzbroje – lyže, přilba, hole, lyžařské boty za 50 Kč na den.

Celková částka na 1 den                                                400 Kč

Celková částka na 1 den se zapůjčením výzbroje             450 Kč

Celková částka na 2 dny                                                 800 Kč

Celková částka na 2 dny se zapůjčením výzbroje              900 Kč

Peníze se vybírají do pondělí 21.12.2015,  přihlášení je závazné.

12. června 2015

Návštěva požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v O.Zábřehu

1434107333167


Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 184 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Drahoslava
Zítra má svátek: Libuše a Amálie
Pozítří má svátek: Olga

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.