skola2

Tisk
PDF

Vyjádření vedení školy

Napsal uživatel Richard Feix.

                       Vyjádření vedení školy ke čtvrtečnímu konfliktu na půdě školy

 

Vzhledem k tomu, že se množí různé „zaručené“ zprávy o včerejším incidentu jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a zároveň někteří z rodičů žáků mají pocit, že jako škola nezajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví jejich dětí, rozhodl jsem se reagovat a napsat níže uvedené stanovisko.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že včera nedošlo k přímému fyzickému napadení pedagogického pracovníka žákem, ale k fyzickému kontaktu jednoho z žáků 2. stupně (směrnice GDPR mi, jak jistě víte, nedovoluje uvádět u nezletilých osob jakékoliv jméno či jiné osobní údaje) s paní učitelkou, která o přestávce po 1. vyučovací hodině vykonávala dohled nad žáky a snažila se odtrhnout od sebe žáky, kteří se prali na chodbě. K tomu incidentu jsem byl přivolán telefonem a přestože nedošlo k žádnému zranění nikoho z žáků ani paní učitelky, nechal jsem okamžitě přivolat Policii ČR z důvodu podezření na napadení pedagogického pracovníka žákem. Policejní hlídka byla ve škole za 4 minuty a policisté si vzápětí převzali vyšetřování popsaného incidentu. Byla přivolána taktéž matka zmíněného žáka.

Pokud se na mě obracejí někteří z rodičů žáků s obavami, že ve škole není zajištěna bezpečnost jejich dětí, nebo mi dokonce dávají rady, abych dotyčného problémového žáka vyloučil ze školy, a dokonce se odvolávají na školský zákon, bohužel tito lidé vůbec neví, o čem mluví a co nám umožňuje současná školská legislativa. Především je třeba si uvědomit, že žáka plnícího povinnou devítiletou školní docházku nelze v žádném případě a za žádných okolností vyloučit ze základní školy!! Vyloučit ze školy lze pouze studenta na střední škole. Stejně tak nemohu nařídit odvezení kohokoliv z žáků do diagnostického ústavu – to lze pouze se souhlasem rodičů, respektive zákonných zástupců žáka, nebo na základě rozhodnutí soudu. A do třetice ani nemohu zařídit, aby kterýkoliv žák naší školy přešel na jinou základní školu – to by bylo možné pouze v případě, že jej ředitel jiné ZŠ přijme na svou školu; ten takovou povinnost ale nemá.

   Jedinou naší možností je tedy potrestat daného žáka některým z kázeňských opatření podle klasifikačního řádu školy, tzn. maximálně třetím stupněm z chování a dále informovat příslušné orgány, tj. odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže příslušného městského úřadu, kurátora pro mládež a Policii ČR, což pokaždé ihned děláme. Také v těchto a podobných případech zveme rodiče žáka na výchovnou komisi. Nemáme ale žádnou pravomoc donutit rodiče žáka, aby se dostavili na vých. komisi, pouze pak můžeme příslušným orgánům sdělit, že rodiče se školou nespolupracují.

Co se týká zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy, mohu všechny ujistit, že ta je zajištěna odpovídajícím způsobem přesně tak, jak nám ukládá Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, to znamená, že jak před vyučováním, tak i v průběhu všech přestávek je na všech patrech a pavilonech zajištěn dohled nad žáky pedagogickými pracovníky. Právní předpisy ani mzdové náklady mi neumožňují, abych na každém patře zajistil přítomnost policisty či nějaké bezpečnostní služby.

   Věřte, že situace ve škole jak mně, tak i všem zaměstnancům školy není lhostejná, nemohu v žádném případě souhlasit s nařčeními, že problémy neřešíme, že se nezabýváme jakýmikoliv konflikty mezi žáky apod. Snažíme se o dobré jméno školy, ale naše možnosti jsou v určitých případech značně omezené. Mohu komukoliv doložit, že neustále posíláme zprávy a hlášení na policii, OSPOD, kurátorovi…, ale k žádné změně či vyřešení problému nedochází. Jedinou možností a zároveň i mým doporučením směrem k vám – rodičům je, abyste oslovovali „své“ poslance a zákonodárce, kteří mohou změnit současné zákony týkající se základního vzdělávání a především tlačili na vyřešení největšího problému současného základního školství, kterým je zavedení inkluze - tedy vzdělávání všech dětí, včetně žáků s poruchami chování v jednom typu školy – na základní škole.

 

v Ostravě – Zábřehu 21. 9. 2018                                      Mgr. Petr Opletal

                                                                                                    ředitel školy

                    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 186 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Markéta
Zítra má svátek: Karolína
Pozítří má svátek: Jindřich

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.