skola2

Tisk
PDF

5.A

V pondělí 26.11, bude test z Vl - Přemyslovci - králové. Učit se jen tučně vytištěné + zápis v sešitě. uč.str.28 - 31. PS str. JEN str.16 - Dú

Čt - čít.str.12 - 13 písemně, číst doma str.14 - 15. AJ - uč.str.23/obr.3 - nakreslit cestu di šk.sešitu.

22.11.

Aj - 5.lekce, str.24 - nová slov., otázka a odpověď, PS str.24.

Ma - na pondělí: PS str.13/8, 14/10,14/15

Čj - PS str.17, vyjm. slova po P

0: .11V úterý 27.11. jdeme do divadla. Cena 80Kč a 2 jízdenky. Zítra bližší informace.

23.11.

V úterý jdeme do divadla. Odchod od školy v 7.30h., 2 jízdenky s sebou á 15min. cena 80Kč. Po návratu výuka dle rozvrhu.

M - PS str.13/8,14/10,14/15

Aj - 5.lekce, na pondělí sloivníček - slov. ze strany24 a 25.

Donést do středy 2papírové krabičky - od čaje - této velikosti.

Vl - 26.11. test- Přemyslovci královéí. Uč.str.28 - 31( jen základní informace).PS str.16 - DÚ

 

 

26. listopad - 30. listopad

 


Český jazyk

Vyjmenovaná slova – po S, V.     PS str. 18 – 19, uč.str. 43 - 46        Sloh : C
Čtení :zel.čítanka SPN -40 – 41,str.47 – 49 Sloh:Advent – čj str.45

Matematika

Opakování, slovní úlohy, zaokrouhlování – uč.str.29, zápis čísel do 100 000 – uč.str.40.PS do str. 20   
Geo.: Trojúhelník - uč.str.67

Angličtina

5.lekce , str.24 – 26. Opakujeme abecedu.Přít.čas průběhový.PS str.24 - 26

Vlastivěda

Doba rytířská, Lucemburkové / učebnice str. 31 - 33   PS str. 14 - 16            

27.11.

V úterý , sraz před školou v 7.25. Dvě jízdenky – jedeme do Domu kultury.Po návratu se učíme podle rozvrhu.

 


Dú:Čj na 28.11. do ČJ 1 dopsat k příbuzným slovům vyjm.slova, do ČJ - Dú uč.str.44/3

      Ma - do dom. sešitu z uč.str.34/2a,b,c   35/2a,b,c   38/1 - 1.sloupeček

28.11.ˇ

Sešit čtení - vyznačit v básni barevně verš, sloka, rý, - podle vzoru.

Ma - Dopočítat příklady do str.17 / mimo str.11/ do pondělí.

Vl - Lucemburkové , přečíst v uč.str.33 -35

Čj - procvičovat vyjm.slova po S - v pátek 10´.

30.11.

 Dú: ČJ - PS str.19/2,3,4

10´- vyjm.slova po S 

Čt - str.20- 23

 PROSINEC

 

 

 

 

3. prosinec - 7. prosinec


Český jazyk

VS po V, Z uč.do str.52, PS do str.24   
Sloh : Sv.Barbora, Sv.Mikuláš – uč.str.50,52
Čtení :čít. Str.20-23,Vánoční kniha pohádek

Matematika

Uč. do str. 39, v pátek kontrolní práce  , geom. bude ve čtvrtek.
Geo.: Trojúhelník, obvod.Rovnoběžky, kolmice / uč. str. 67     

Angličtina

Přít.čas průběhový- 5.lekce.

Vánoční ozdoby

Vlastivěda

Doba rytířská, Lucemburkové / učebnice do str.37  PS do str.2  

 

 

7. ledna - 11. ledna

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu středního / učebnice od str.60 +   PS
Sloh :Moje rodina       

Matematika

Pamětné i písemné násobení a dělení, čísla do 100 000 – zápis, rozvin utý zápis, zaokrouhlování – do str.49   .
Geo.:rovnoběžky, kolmice uč.str.72 - 74

Angličtina

l.6 – str.29 – 30, nová slovní zásoba

Vlastivěda

Husitství / učebnice str. 41 - 42   PS str. 23 - 24
10´- středověk

 

 31.1.

Vážení rodiče, na výpisu vysvědčení má každý žák o 26 oml.hodin více. Jeden týden nám počítal vykázal, že nebyla celá třída ve škole. Tuto chybu odstraníme a na konci šk.rokui na vysvědčení bude uveden správný počet oml.hodin za 1.pololetí. Děkujeme-

Přeji Vám krásné prázdniny. tř.učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.

Ma - PS str.18/1,2    ČJ - VS po V - učebnice.

 

 

10. prosinec - 14. prosinec

 


Český jazyk

Podstatná jména / učebnice str. 53 - 58     PS str. 22 - 26
Slovní druhy mini-test  pátek       Sloh : Popis – Věci kolem nás
Čtení :

Matematika

Uč. str.31 - 40     PS str. 22 - 25
Geo.: Tělesa, kolmice / uč. str. 68, 69   10´: Trojúhelník – narýsovat , obvod

Angličtina

Dokončení 5.lekce – slovní zásoba, přít.čas průběhový, čtvrtek : 10´- slovíčka

Přírodověda

Vlastivěda

.Lucemburkové v Čechách, uč.str.37 -38,  PS str. 19 – 20. test 17.12.Karel IV.,str.33 – 35, Lucemburkové uč.str.36 - 37

 

 

 

11.12. ROŽNOV: sraz před školou v 7.30hod. Návrat mezi 13.00 – 14.00hod. Oblečení na celý den venku. Svačina , pití / ne skleněná láhev/. IGELITOVYÝ SÁČEK S SEBOU!!!!! Komu bývá špatně, kynedril- případně mi předat na zpáteční cestu. Všichni žáci byli poučeni o dodržování své bezpečnosti během nástupu a výstupu do autobusu, při celé době, po kterou bude výlet probíhat.Kartičku zdravotní pojišťovny s sebou.

 

Od 15.00 probíhá 11.12. školní jarmark v prostorách školy.

10.12.Domácí úkoly na středu 12.12.

Čj -do dom.sešitu z uč.str.51/3,4

Vl - test bude 17.12. , děti mají zapsány body ve šk.sešitě. Doporučuji odkaz na http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html- Luštěnky.

12.12.

Výlet včera byl velmi pěkný. Užili jsme si krásnou vánoční atmosféru.

úkoly:

Aj - do šk.sešitu napsat 4 otázky ke cv.7/27 z PS, zítra 10´- slovíčka 5.lekce, procvičovat sloveso to be - napsat v sešitě tvary v otázce

 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/

 

 

Vl - procvičeno učivo k testu na 17.12. - Karel IV, Lucemburkové, dú PS 19/6 - doporučuji si projít i učivo k tématu v PS, dále stránky Luštěnky, viz odkaz výše

13.12.

ČJ - stále procvičujeme vyjm.slova,PS str.25/2,3

Ma - PS str.23/1

týden 17.12.- 21.12.2018

 

 

17. prosinec - 21. prosinec


Český jazyk

Podstatná jména- uč.do str.57     PS do str.29, vybíráme cvičení
Sloh : Pozvánka

Matematika

Pamětné i písemné sčítání a odčítání, závorky, přednost výpočtů, zaokrouhlování, slovní úlohy.Uč. do str.43,    PS do str. 29
Geo.:Různoběžky, kolmice uč.do str.71         PS str. 44 - 45

Angličtina

Vánoce. 18.12. test – 5.lekce

Čtení

Texty s vánoční tématikou

Vlastivěda

Život ve středověku, opakování, husitství / učebnice str. 38 - 41   PS str. 20 - 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dú: ČJ - PS str.22/3a,b

M - v sešitě Dú - příklady, papír cv.9,11

Vl - středa Karel IV.- připravit se.

19.12.

V pátek 2hodiny geometrie.

ČJ - 57/2, Ma - opravit výpočty příkladů, které byly v minulém DÚ a dopočítat list s příklady. Zaokrouhlování!!!

21.12.

G : rýsování různoběžek, kolmic, obvod trojúhelníku.

VÁŽENÍ RODIČE, PŘEJI |VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.                                                                         J.PAPUGOVÁ

7.1.2018

ČJ -PS str.28/11,13

M - PS str.27/8,9

VL - PS str.23/1,2

Zítra jsou od 16.30 konzultační hodiny pro rodiče.

17.1. pol.písemná práce z matematiky M uč.str.53 -55 procvičovat

18.1. pol.písemná práce z čj

21.1. písemná práce z geometrie

G - dú na pátek:PS str.48/4,5, ve šk.sešitě lístek se dvěma příklady

AJ - uč.str.30- báseň - jednu zpaměti

17.1.

 

 

V letošním šk.roce bychom chtěli jet s dětmi od 24.6. do 26.6.2019 na pobyt (prodloužený výlet) v obci Bílá. Byla by zajištěna plná penze, dopol. a odpol. svačina, pitný režim po celý den. Doprava přistaveným autobusem ke škole , tam a zpět. 25.6. by byl pro děti připraven celodenní program s vyškolenými instruktory. Návrat ke škole 26.6. v odpoledních hodinách. Cena pobytu je 1 140 Kč. Zálohu 500Kč vybíráme do 15.2.2019, zbytek do konce března.      Tř.učitelka

 

18.1. písemná práce z ČJ, 21.1. pís.práce z geom. - v pátek stále příprava na písemnou práci.

AJ - dokončena 6.lekce.

!!!BOHUŽEL , MÁME VE TŘÍDĚ VŠI!!! Prosím, důkladně kontrolovat dětem hlavy každý den a případně VYČISTIT!!! Děkuji. P.

21.1.

 V pátek mají děti zkrácené vyčování do 11.40. Končí po 4.vyuč.hodině.

Zítra uzavírám známky za 1.pol.


2.POLOLETÍ

ČJ - PS str.30/4, MA - do DÚ z uč.str.4/4, VL - z uč.str.3- ot.1-8

12.2.

Dnes jsem rozdala dvšem dětem prac.sešity do VL, Ma. Prosím rodiče, aby mi poslali 140Kč, kdo ještě nezaplatil. Děkuji.

DÚ M- malý prac.seš. str.1 celá

13.2.

Děkuji rodičům za peníze za prac.sešity, Ještě je objednaný 1sešit velký do matematiky, ale zatím nebyl dodán.

úkoly: Aj - 7.lekce Ps str.34 celá, M - do DÚ z  uč.str.5/2, Vl - PS str. 3/1,2  Čj - do DÚ z uč. 65/1 - 5živ. a 5 neživ. podst.jmen

15.2.

Aj: čas - procvičovat otázku a odpověď( jen celá hodina a půl), učit se předměty.PS str.35/4 - doplnit do vět a naučit se podle tohoto rozvrhu věty: např.: V pondělí mám matematiku v 9hod. Děti si napsaly vzor.větu: ON FRIDAY I´VE GOT ART AT 9 OĆLOCK.

ČT: str.44-45, doplnít 46-47.

19.2.

Čj PS str.31/6,33/5  M početníkstr.3 celá  Aj - překlad vět v sešitě

20.2.

Äj https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hodiny, v sešitě časy UČIT SE! předměty

Čj - PS str.33/1,2, M - PS str.10 zkontrolovat, dopočítat, ČJ - sešit sloh - vypravování - moje příhoda viz čítanka str.44 -47, Vl - kraje a krajskáí města, PS str.3

21.2.

AJ - čas, dny v týdnu, šk. předměty. Naučit se věty z rozhovoru uč.str.35

Čj - oprava cvičného diktátu.

25.2.

 Čj - i/y v konc .podst.jmen - vzory, PS str.34 celáhttp://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky4.htm

M - z uč. str.9/7,5 do DÚ

VL - Středočeský kraj středa test: uč.str.2 - 7  JEN základní informace https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm

26.2.

Ma - do šk.sešitu dopočítat:uč.10/13, 10/cv.12

Aj - doplnit slovíčka (ta, která máš česky doučit). Dny v týdnu, time , vzorové věty.

Na pátek sloh : osnova k obrázkům.

DNE 6.3. 2019 MAJÍ ŽÁCI ŘEDITELSKÉ VOLNO: ODSTÁVKA ELEKTŘINY.

1.3.

Čj - na pondělí procvičit rod stř. a ženský. G - na 7.3. uč.str.45/2,47/2  Aj - na úterý připravit si na lísteček 2věty: 1 oznam. a 1 tázací ze 7.lekce

Středa - žáci mají volno.

 4.3.

 

 

4.3.- 8.3.

 

Český jazyk

Podst.jm. shrnutí, procvičování do str.69. Slovesa úvod str.70     Čt:str.48 – 51 DÚ středa       Sloh:l.:uč. str. 93 – 95 (zelená) Vztahy mezi spolužáky.                      

Matematika

Jednotky. Opakování. Záporná čísla str.11.
Geo.: Rozdíl a násobek úseček.  Zopakovat sčítání úseček.            

Angličtina

Dokonční 7.lekce. test. 8.lekce – nová slovní zásoba.

Vlastivěda

Kraje a krajská města, orientace na mapě, Ps do str.8 

6.3.

ŘEDITELSKÉ VOLNO- překážky ve výuce.

 

 

 

 

:Dnes byly dodány PS do matematiky na 2.pololetí. Zaplatila jsem je ze zálohy na výlet.

Dát do pořádku kartičky do matematiky a čj(složky). Čj -PS str.35/3,4. V pátek test na podst.jména.

G - v pátek 10´střed úsečky. Vl - čtvrtek test (uč.str.2 - 7, jen tučně vytištěné, zákl. informace- shrnutí v rámečku a informace v PS)budou psát žáci, kteří nepsali test minulý týden.

1.4.

OPĚT VÝSKYT VŠÍ !!! Prosím, důsledně kontrolovat dětem hlavy. Děkuji. tř.uč.

15.4.

 

 

Zítra, 16.4.2019, sraz před školou v 7.30h. Odchod v 7.35 do Hrabůvky na dopravní výchovu. Sport. oblečení, přilba na kolo (když mám), svačina, pití, přezůvky a 2 jízdenky. Sešit na dopr.výchovu, psací potřeby. Návrat okolo 12.30 a pokračuje výuka ve škole dle rozvrhu.

22.5.

Ve čtvrtek odpadá TV. Vyuč.končí po 4.vyuč.hodině.

Čt.: dú str.67, str. 68 - 69 číst.

 

 

Ve středu test čj slovesa. DÚ papír - na středu.

13.5.

Čj dú ve šk.sešitě viz http://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor, procvičit uč.89/3

Ma - list ve šk.sešitě

Ve středu sraz před školou v 8:00. 2 jízdenky s sebou do centra. Jdeme do divadla na dílny. Návrat okolo 11hod. Svačinu s sebou. Ve škole v šatích skříňkách si děti ráno nechají věci do Aj, Vl, HV.

20.5

Zítra, 21.5., odvolána 6. vyuč. hodina- TV. Kdo nebude mít podepsáno v ŽK, zůstává 6.vyuč. hodinu ve škole.

Čj -http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117, dú - papír doplnit podměty podle zadání

M - uč.str.29/13,15

29.5.

vybíráme 60Kč - 5.6. divadlo

DÚ: M - PS str.24 - celá, AJ - slovíčka - podst. jm. , Čt. - str. 78 -80 , nedoplňovat .

12.6. fotografování

30.5.

Aj - překlad vět ve šk.sešitě do AJ.https://www.kids-dinosaurs.com/dinosaur-t-rex.html

Ma - průměr čísel - viz PS str.24 OPAKOVAT!

Čj - zítra diktát koncovky podst.jmen - vzory.

7.6.

 V po 10´z vlastivědy

31.5.

5.6. loutkové divadlo - 60Kč, DÚ: G.v sešitě list s úkoly - cv.2,3 na ÚTERÝ!!! V úterý polovina hodiny bude geometrie.

4.6.

Ve středu sraz před školou v 7.30 - odchod do divadla. 2 jízdenky s sebou. Vyuč. končí podle rozvrhu- Aj, Ma, Hv.

Ma - opakujeme na písemnou práci učivo za 2.pol. , v Čj také.

dú: M - PS str.26/1,2   Čj - 94/2 dole. Kartičky s y,i, a. Aj - ukončena 11.lekce. Učit se slovíčka - v sešitě!

Vl - na pondělí: opakovat NP, v Moravskoslezském kraji CHKO !!!!

7.6.

Vl - 10´opakovat NP, v Moravskoslezském kraji CHKO !!!! - vyznačit ve slepé mapě,viz PS

12.6. FOTOGRAFOVÁNÍ

13.6. písemná práce z ČJ, 14.6.písemná práce z MA

18.6.

Ve středu uzavíráme známky - žáci si je píší do své ŽK- oranžová.

19.6. vybíráme učebnice- lepicí pásku do školy.

Ve čtvrtek , 20.6. , fotbalový turnaj mezi třídami. Sport. oblečení, pití, svačina.

V pondělí - kino Luna - 60Kč.

Propozice k výletu pošlu zítra.

20.6.

Všechny děti dostaly informace k výletu - viz obálka. Všechny děti byly poučeny o dodržování bezpečnosti a seznámeny s dodržováním doprav.předpisů (výstup, nástup do autobusu, přecházení vozovky, apod.).

Zítra budou fotografie. V pondělí - kino- 60Kč. V pondělí  sraz před školou v 8.00, pěšky jdeme do kina Luna.Návrat po skončení akce.

DĚKUJEME P.ADÁMKOVÉ, která včera přinesla pro děti výborný dort. Všem moc chutnal.

V pátek.21.6. vyuč. do 11.45hod.

21.6.2019 POUČENÍ: všichni žáci byli dne 21.6.2019 POUČENI o BOZP, dopravní kázni, požárních předpisech, ekologických předpisech, nebezpečí pobytu v přírodě, zásadách slušného chování, apod. před odjezdem na třídenní školní výlet.

v pondělí odchod od školy v 8.15 směr kino Luna. Návrat po skončení akce.Po 12.hodině.

Vysvědčení rozdáváme v pátek ,1.vyuč.hodinu.

Děkuji všem rodičům za spolupráci během škol.roku a přeji krásné prázdniny . tř.uč.J.Papugová 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 211 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Matouš
Zítra má svátek: Darina
Pozítří má svátek: Berta

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.