skola2

Tisk
PDF

4.A - Domácí úkoly

 DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ : 

 

 

ÚKOLY 25.5.-31.5. :

ČJ - ČASOVÁNÍ SLOVES – souhrnné opakování

Učebnice : 78-80       PS – str.61/4, 61/7, 62/9, 63/12 , 64/13 (DÚ)

ČJ – ČTENÍ – čti,čti,čti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M – ZLOMKY - znázorňování

Učebnice : 24-25       PS : 14 (DÚ)

M –G SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ

Učebnice : 59        PS : 39 (DÚ)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VL – ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Učebnice : 38-39    PS : 21-22 (DÚ)

PROJEKT „KAREL IV.“ – do 2.6.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘ – EKOSYSTÉM POTOK A ŘEKA

Učebnice : 67-68     PS 32-34 (DÚ)


 

 

ÚKOLY KVĚTEN 4.

ČJ - ČASOVÁNÍ SLOVES – souhrnné opakování

Učebnice : 78-80       PS – str.61/5, 62/8, 63/12, 64/15 (DÚ)

ČJ – ČTENÍ – čti,čti,čti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M – ARITMETICKÝ PRŮMĚR

Učebnice : 37       PS : 23 (DÚ)

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-59/

M –G OBVOD MNOHOÚHELNÍKU

Učebnice : 58    PS : 38 (DÚ) 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-21/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VL – KAREL IV.

DÚ – vypracuj PROJEKT „KAREL IV.“ – do 2.6.2020

Podobně jako u zeměpisného projektu MŮJ KRAJ použij vrůzné možnosti k zpracování projektu –

knihy, obrázky, časopisy, internet apod. Minimální rozsah – 2 stránky A4.

Je možné poslat v jakémkoliv formátu e-mailem či předat fyzicky ve škole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘ – EKOSYSTÉM RYBNÍK – ŽIVOČICHOVÉ

Učebnice : 65-66     PS 42-43 (DÚ)

TEXT K UČIVU : příloha e-mailu

 


 

 

ÚKOLY KVĚTEN 3.

ČJ - SLOVESA – ČASOVÁNÍ SLOVES – ČAS BUDOUCÍ

Učebnice : 77-78   DÚ z učebnice do zvláštního sešitu : 78/3 + 78/4

PODSTATNÁ JMÉNA – ROD MUŽSKÝ – PROCVIČ SI (SAMOKONTROLA) :

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_procvic1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_rodcislopadvzor3.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

 

ČJ – ČTENÍ – čti,čti,čti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M – PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Učebnice : 36       PS : 22 (DÚ)

https://www.youtube.com/watch?v=qnwcy4vEtjc

https://www.youtube.com/watch?v=237fxJ5nq04

M –G OBVOD ČTVERCE

Učebnice : 57     PS : 37 (DÚ)

 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VL – kontrola učiva - DÚ-PL9 ( LUCEMBURKOVÉ) - pošlete e-mailem do 19.5.2020

VL – doplńující   učivo - KAREL IV.

Učebnice : 34-35   PS : 17-19 (DÚ z minulého týdne)

Výklad k učivu (potřebný k zpracování PL10 příští týden:

https://uloz.to/file/oVatgzCa9hgG/lucemburkove-karel-iv-mp4

Text k dispozici na vrátnici školy (8-12h.)

Foto k tématu – v příloze e-mailu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘ – EKOSYSTÉM RYBNÍK – ROSTLINY

Učebnice : 62-64    

TEXT K UČIVU : příloha e-mailu nebo DOKUMENTY

 

 

ÚKOLY KVĚTEN 2.

 

ČJ - SLOVESA – ČASOVÁNÍ SLOVES – ČAS MINULÝ

Učebnice : 75-76   DÚ z učebnice do zvláštního sešitu : 76/2 + 76/3 – časuj libovolná 3 slovesa

PS : 58/12 (DÚ)

PODSTATNÁ JMÉNA – ROD ŽENSKÝ – PROCVIČ SI (SAMOKONTROLA) :

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

ČJ – ČTENÍ – čti,čti,čti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M – PRACUJEME S NEZNÁMOU

Učebnice : 34-35       PS : 21 (DÚ)

M –G KONSTRUKCE ČTVERCE

Učebnice : 56    PS : 36 (DÚ) 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VL – kontrola učiva - DÚ-PL8( přemyslovští králové)- pošlete e-mailem do 11.5.2020

VL – nové učivo - LUCEMBURKOVÉ V ČECHÁCH, KAREL IV.

Učebnice : 33-37     PS : 17-19 (DÚ)

Výklad k učivu (potřebný k zpracování PL9 příští týden:

https://uloz.to/file/snIBsYCf75TV/lucemburkove-mp4

Text k dispozici na vrátnici školy (8-12h.)

Foto k tématu – v příloze e-mailu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘ – ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (učivo z minulého týdne)

Učebnice : 56-61     PS : 14-16 (DÚ)


 


 

ÚKOLY KVĚTEN 1.

ČJ - SLOVESA – ČASOVÁNÍ SLOVES – ČAS PŘÍTOMNÝ

Učebnice : 73-75   DÚ z učebnice do zvláštního sešitu : 74/1,2   75/3,4

PS : 57/8 (DÚ)

PODSTATNÁ JMÉNA – ROD STŘEDNÍ – PROCVIČ SI (SAMOKONTROLA) :

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

ČJ – ČTENÍ – čti,čti,čti 

 


 

 M – JEDNOTKY OBJEMU

Učebnice : 33        PS : 20 (DÚ)

Matýskova matematika - 38/3,5 - https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-38/  

                                              39/2 https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-39/

M –G OBDÉLNÍK-OBVOD

Učebnice : 55    PS : 35 (DÚ) 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

 


 

VL – ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

Učebnice : 28-32     PS : 14-16(DÚ)

Výklad k učivu (potřebný k zpracování PL8 příští týden):

https://uloz.to/file/29eAdm7lPfHN/premyslovsti-kralove-33mb-mp4

Text k dispozici na vrátnici školy (8-12h.)

Foto k tématu – v příloze e-mailu

 

 


 

PŘ – ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (učivo na 2 týdny)

Učebnice : 56-61     PS : 14-16 (DÚ)

Text učiva : v příloze e-mailu

 


 


Domácí úlohy DUBEN 2020 – 4.týden

 

ČJ - SLOVESA – tvar určitý x neurčitý, jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa

Učebnice : 71-73   DÚ z učebnice do zvláštního sešitu : 72/6 , 72 /7, 73/8

Procvičování podstatných jmen - https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

ČJ – ČTENÍ – čti,čti,čti

M – JEDNOTKY HMOTNOSTI

Učebnice : 32        PS : 19 (DÚ)

Matýskova matematika - 38/2,4 - https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-38/

                                               39/1 https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-39/

M –G OBDÉLNÍK, KONSTRUKCE

Učebnice : 54    PS : 34 (DÚ) 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-25/ 

 

VL – ŽIVOT V DOBĚ PŘEMYSLOVSKÉ

VL – DÚ NA PŘEPOSLÁNÍ e-mailem - pracovní list 7.

Učebnice : 25-27     PS : 12-13 (DÚ)

Text k dispozici na vrátnici školy (8-12h.)

Foto k tématu – v příloze e-mailu

PŘ – ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – „DOMÁCÍ MILÁČCI“

Učebnice : 58-59

DÚ – „NÁŠ DOMÁCÍ MAZLÍČEK či MAZLÍČCI“ – napiš slohovou práci na toto téma (může být u vás doma, u babičky, dědy, strýce, tety , kamarádů anebo prostě popiš jaké zvířátko by sis doma přál/a

 


 

Domácí úlohy DUBEN 2020 – 3.týden 

ČJ - SLOVESA - MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES (OSOBA,ČÍSLO, ČAS)

Učebnice : 70-71,   PS : 55-56

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Čtení – čti si svou knihu , zapiš do čtenářského deníku 


 M – JEDNOTKY DÉLKY

Učebnice : 31,   PS : 18

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-37/

M-G – OBVOD TROJÚHELNÍKU 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-51/

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-52/  

M-G – ROVNOBĚŽNÍK, OBVOD ROVNOBĚŽNÍKU

Učebnice : 52-53,   PS : 32-33

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-21/vl

 


VL – DÚ NA PŘEPOSLÁNÍ – pracovní listy 5. + 6.

VL – PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA (VZNIK ČESKÉHO STÁTU, SVATÝ VÁCLAV)

Učebnice 21-24 , PS – 11

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230013/

Výklad učiva (mluvené slovo) :

https://uloz.to/file/1iBZF0omK5bA/premyslovska-knizata-mp4

Heslo :   jugo

Text (tisk v Dokumentech 4.a) :

VL-4   7.VZNIK ČESKÉHO STÁTU , SVATÝ VÁCLAV

Kdy – 10.století – vznik českého státu

Kdo – rod PŘEMYSLOVCŮ (kníže Boleslav II. vyvražděním rodu Slavníkovců)

 

9.století – území Čech obývalo asi 15 slovanských kmenů  

10.století – jen 2 mocné kmeny:

-Čechové v čele s rodem Přemyslovců (střední Čechy)   

-Charváti,kterým vládli Slavníkovci (východní,jižní Čechy)

Přemyslovci postupně rozšiřovali své území a moc do celých Čech – dohodami,sňatky,ale i silou –roku 995 za vlády Boleslava II. byl rod Slavníkovců Přemyslovci vyvražděn.

BOŘIVOJ

1.známý kníže Přemyslovec. Vládl v Čechách v době vlády knížete Svatopluka ve Velkomoravské říši. Se svou manželkou LUDMILOU (později prohlášenou za svatou) šířil křesťanství v Čechách. Zasloužil se o to, že sídlo knížete se umístilo do Prahy.

VÁCLAV I. (svatý Václav)

Byl velmi vzdělaný,spravedlivý,mírumilovný,zbožný. Lidé jej měli rádi.   Na jeho výchovu měla vliv babička Ludmila (tu však Václavova matka nechala zabít).   Za vlády Václava země bohatla , Václav nechtěl válčit, radši se dohodl. Německému králi radši odváděl poplatek za uchování míru.   Václav byl po své smrti církví prohlášen za svatého . Stal se patronem (ochráncem) českého národa. Památku svatého Václava si připomínáme státním svátkem 28.září.

BOLESLAV I. (zvaný „ukrutný“)

Zrádce - v roce 935 nechal zavraždit svého bratra Václava.   Válečník - neplatil Němcům poplatek míru – Čechy vedly s Němci 14 let válku, v níž však nebyl   poražen.   Připojil k Čechám Moravu a Slezsko.

BOLESLAV II.

V roce 995 – se stal zakladatelem jednotného českého státuvyvražděním konkurenčního rodu Slavníkovců.

 


 

PŘ – EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ - ROSTLINY

Učebnice : 53-55 ,  PS – 13

Text (tisk v Dokumentech 4.a) :

ROSTLINY v okolí lidských obydlí

Ekosystém u lidských obydlí je člověkem uměle vytvořený – tvoří ho člověk, hospodářská zvířata, domácí mazlíčci, volně žijící živočichové, pěstované rostliny v zahradách a sadech, plané rostliny.

OKRASNÉ STROMY

Lípa srdčitá

= náš národní strom (uctívaný,chráněný)

- stáří lípy i 400 let

- žlutý květ - použití na léčivý čaj

- srdčitý list (známý symbol na mincích…)

- dřevo - vyhledávané uměleckými řezbáři (hudební nástroje)

Jírovec maďal

- lidově zvaný KAŠTAN

- plod – kaštany (přikrmování lesní zvěře)

- květ-bílý až růžový

- list – složený 

OVOCNÉ STROMY

Jabloň domácí - plod = malvice

Třešeň - plod = peckovice 

OVOCNÉ KEŘE

Rybíz červený a černý – plod = bobule

 

ZELENINA – druhy podle části těla :

KOŘENOVÁ – ředkvičky, celer, mrkev…

CIBULOVÁ – česnek, cibule, pórek…

LISTOVÁ – salát, kapusta, pažitka…

KOŠŤÁLOVÁ – květák, brokolice, kapusta…

PLODOVÁ – rajče, okurka, hrách…

 


 

 

 

Dobrý den přeji, hlásím, že jsem dětem do DM odeslala další úkoly do AJ na duben. Pokud byste někdo vyloženě potřeboval zaslat zadání na email, dejte mi prosím vědět. Nemám emaily od všech, proto volím variantu přes úkoly v DM Software. S pozdravem I.S.

----------------------------------------------------------------------------------

Zdravím vpředvečer "volného" čtvrtku, jelikož se mi teď ozvalo více rodičů, že neví, kam úkoly posílat, tak asi musel nastat nějaký problém při komunikaci přes DMko, kam jsem zasílala přílohu se zadáním práce i emailem (i když já tuto zprávu v odeslaných i s přílohou mám...). Poprosím tedy, abyste mi veškerou práci posílali na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přeji krásné slunné Velikonoce! I. Stašková

---------------------------------------------------------------------------------

Tož já nevím, kde se stala chyba v komunikaci... čekám a čekám a úkoly stále nikde... z vaší třídy mi zadanou práci do AJ od začátku března poslali tři žáci! Tedy žákyně... kdybyste chtěli zaslat zadání emailem, stačí se ozvat, v ostatních třídách takto bez problémů fungujeme.

Stále čekám a budu čekat.........   Zdravím, Ivana Stašková (vaše uč. AJ, kdybyste náhodou zapomněli...)

----------------------------------------------------------------------------------

Také já vás zdravím, milí čtvrťáci, poslala jsem vám přes DM zadání další práce do AJ, tak se tam mrkněte, kdyby byl jakýkoliv problém, ozvěte se mi přes mail nebo zprávu.

Budu se těšit na vaše práce :-)

Mějte se hezky, s pozdravem Ivana Stašková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Domácí úlohy DUBEN 2020 – 2.týden

Ve vlastivědě máme ještě 10 témat, každé na týden, v 5. ročníku navazujeme, těžko to bude dohnat  :

 

VL - Velkomoravská říše

Výklad : https://uloz.to/file/cYYMzmfDArJW/velkomoravska-rise-42mb-mp4-720p-mp4

heslo : jugo
Učebnice : 18-20 , PS : 9 + opakování 10
Zápis :  (pro tisk jdi do složky Dokumenty)

VL-4       6.VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Kdy - 9.století – 1.státní útvar na našem území – Velkomoravská říše.

Kde - rozkládala se na území dnešní Moravy a poloviny Slovenska.

Kdo - knížata - MOJMÍROVCI (podle knížete Mojmíra I.)

Mojmír I.

1.vládce Velkomoravské říše - rozmnožil území Moravy o Slovensko (porazil knížete Pribinu z Nitry). Velká Morava získala moc i nad dalšími kmeny na území Čech i Slovenska.

Rastislav

Válečník - ubránil Velkou Moravu proti Frankům, kteří měli strach ze vzrůstající síly sousedního státu.

Velká Morava je mocným evropským státem.

Křesťan - prosadil křesťanství – dosavadní pohanskou víru (pohanství=víra v mnoho bohů a bůžků) střídá křesťanství (víra v jednoho Boha). Povolal věrozvěsty Konstantina (později přejmenovaného na Cyrila) a Metoděje .

Svatopluk

Zrádce - zajal Rastislava a vydal Frankům.

Válečník - Frankové jsou nejdříve spojenci, pak ale napadnou Velkou Moravu. Svatopluk však Franky porazil a nastává největší rozkvět Velké Moravy. Stává se i pánem Čech.

Mojmír II.

Neubránil zemi nájezdům kočovných Maďarů - k nim se přidávají i knížata ze Slovenska –

na počátku 10. století se Velkomoravská říše rozpadá. 

KŘESŤANSTVÍ

Vzniklo v 1.století v římské říši. U nás se šířilo ještě před příchodem slovanských věrozvěstů. Důkazy-podle nálezů hrobů - pohané spalovali zemřelé,křesťané pochovávali do hrobů.

KONSTANTIN (CYRIL) a METODĚJ – POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ U NÁS

5.červenec - státní svátek ČR i SR na počest těchto věrozvěstů (= šiřitelů víry).

Pocházeli z Byzantské říše (východořímská říše) ze Soluně (dnešní Řecko). Uměli slovanský jazyk. Byli posláni byzantským císařem na Moravu,kde v 9.století šíříli křesťanství slovanským jazykem (dříve-v 8.století šiřili křesťanství Frankové a tak jim nikdo nerozuměl).

Sestavili hlaholici = 1.slovanské písmo a přeložili do slovanského jazyka Bibli. Z hlaholice se později vytvoří cyrilice či azbuka,kterou dnes užívá např.Rusko.

S rozpadem Velké Moravy jsou bohoslužby konané slovanským jazykem vytlačeny (díky Frankům) latinským jazykem – proto se na našem území ustálilo latinské písmo – latinka.

 

použij Internet Explorer : https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/prezentace.html

 


PŘ – EKOSYSTÉM PARK

Nakresli, nalep obrázky živočichů, rostlin v parku. POPIŠ !

 


 

MATEMATIKA – jednotky času

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;class=4&subject=Matematika&search1=26.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+%C4%8Dasu#selid

Učebnice : 30 , PS : 17

Dále využívejte na procvičování www.onlinecviceni.cz

M-GEOM - trojúhelníková nerovnost, obvod trojúhelníku

Učebnice: 50-51, PS 30-31

Zápis do sešitu :

Trojúhelníková nerovnost:

Je PRAVIDLO, KOLIK MUSÍ MĚŘIT STRANY TROJÚHELNÍKA,

ABY SE DAL SESTROJIT : SOUČET DVOU NEJMENŠÍCH STRAN

MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ STRANA TŘETÍ

Obvod trojúhelníka:

Obvod je SOUČET STRAN –  O= a+b+c

 


 

ČJ – slovní druhy, skloňování podst. jmen

Pokračujte v procvičování slovních druhů a skloňování podstatných jmen či pravopisu, kromě onlinecviceni.cz také díky programům DIDAKTA.CZ ,

STAČÍ ZADAT LOGIN A HESLO na www.didakta.cz

Login: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Heslo: EV9C

Na didakta.cz je spousta programů uvolněných pro naši školu v této těžké době. Je třeba však použít INTERNET EXPLORER , na jiných prohlížečích to chce jakýsi projektordidakta a flash.


 


 

 

 

 

Domácí úlohy DUBEN 2020 – 1.týden 

VL - DOPLŇ SI UČIVO (pro tisk budou materiály ve složce DOKUMENTY)

 + PS str.2-8, učebnice 3-17

1.PRAVĚK

Pravěk = období od vzniku člověka až po vznik prvních států a zavedení písma.

Středověk = období, kdy již lidé používali písmo. Doba knížat, později králů a rytířů.

Novověk = období zámořských objevů , výroby zboží a obchodu. 

Období pravěku (podle materiálu, z kterého si člověk zhotovoval nástroje) 

1.DOBA KAMENNÁ (asi 3-4 miliony let př.n.l. – asi 2 000 př.n.l.)

První lidé u nás asi 1 500 000 př.n.l. Hlavním nástrojem byl opracovaný kámen – pazourek , zvaný pěstní klín. Naleziště: Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice (Věstonická venuše). 

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (paleolit) doba lovců a sběračů

První lidé dnešního typu u nás – asi před 40 000 lety. Živili se sbíráním lesních plodů nebo semen a lovem zvěře (nejdříve drobné , později i mamutů). Přespávali v jeskyních nebo chýších z větví, kostí a kůží. Žili v tlupách. Dorozumívali se zpočátku pomocí posuňků, později i řečí. Podnebí – doba ledová i doba meziledová.

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ (neolit)doba prvních zemědělců

Oteplení (konec doby ledové) napomohlo k tomu, že lidé začali obdělávat půdu. Hlavním zdrojem potravy se stává obilí. První zemědělci u nás – kolem roku 5000 př.n.l. Lidé začínají vyrábět nádoby z hlíny – keramika. 

2.DOBA BRONZOVÁ    (asi 2 000 př.n.l. – 750 př.n.l.)

Lidé objevili možnost zpracování kovu – z bronzu (měď+cín) si zhotovovali zbraně,šperky a nástroje. Naleziště: Únětice u Prahy 

3.DOBA ŽELEZNÁ   (asi 750 př.n.l – 0)

Objev železa byl dalším pokrokem. K nám přichází Keltové (v 5.st.př.n.l.). 

2.KELTOVÉ A GERMÁNI 

5. století př.n.l. ovládli naše území KELTOVÉ = PRVNÍ OBYVATELÉ NAŠEHO ÚZEMÍ.

Podle keltského kmene Bojů dostala naše země jméno  BÓJOVÉ země Bójů BOHEMIA (latinský název naší země)

 Znaky Keltů :   výborní bojovníci  

 - mistrně ovládali řemesla hlavně kovářství, hrnčířství, šperkářství

- vyráběli z bronzu, železa, ale i skla

- znali hrnčířský kruh

- uměli vyrobit pilu, kosu, nůžky…

- používali mince (obchod se tehdy prováděl výměnou)

- stavěli si opevněné hradby – sídliště se nazývalo OPPIDUM - hlavně kvůli obraně, ale i jako místo řemesel a obchodu (např. Staré Hradisko u Prostějova)

Počátkem našeho letopočtu – v 1.století na naše území přichází od severu GERMÁNI .

Zakládají zde říši MARKOMANŮ , jsou méně vyspělým národem než Keltové, v řemeslné výrobě se jim nevyrovnají, jsou však znamenití válečníci.

3.SLOVANÉ

Stěhování národů po zániku Říše římské (476 n.l.) a vpádu divokých kočovných asijských kmenů do Evropy dochází k hromadnému stěhování obyvatelstva Germáni na západ a z východu (dnešní Polsko, Rusko, Ukrajina) k nám přicházejí SLOVANÉ.

Znaky Slovanů :

- v průběhu 5.-6. století n.l. slovanských obyvatel bylo asi 100-200 000 (v různých kmenech)

- Slované byli především zemědělci – pěstovali obilí, luštěniny, len (z něj oděv)

- chovali hlavně ovce (vlna) , kozy,

- neznali hrnčířský kruh, keramiku zhotovovali ručně

- žili v RODECH – v čele velmož-vladyka , více rodů tvořilo kmen , v čele KNÍŽE

- své příbytky si stavěli ze dřeva, proutí, rákosu

- později si své vesnice opevňovali – vznikala tak HRADIŠTĚ

- dorozumívali se praslovanštinou

- obchody probíhaly výměnou zboží (kožešiny, dobytek…)

- náboženství – POHANSKÉ – uctívali mnoho bohů (např. Svantovít - bůh slunce, války, polí)

Podle kroniky Kosmovy přivedl Slovany na naše území vojvoda Čech.

Příchodem Slovanů končí pravěk.

4.SÁMOVA ŘÍŠE

7.století  naše území napadli AVAŘI – divoký kočovný kmen z Asie.

Franský (dnešní Německo,Francie) kupec SÁMO sjednotil slovanské kmeny na obranu proti Avarům.

V roce 623 byl vytvořen KMENOVÝ SVAZ - SÁMOVA ŘÍŠE. Na našem území byl tak vytvořen 1.mocenský útvar (=kmen s vůdcem).

Sámo byl úspěšný v bitvách proti Avarům i proti franskému králi Dagobertovi I. Důkazem je zpráva z bitvy v kronice franské říše, což je 1.písemná zpráva o našich dějinách. Dalšími důkazy jsou archeologické nálezy, zbytky obydlí, koster…

Sámova říše trvala 35 let - po Sámově smrti se jeho říše rozpadá.

5.STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Historická pověst=vymyšlený příběh z minulosti

Pověsti se šířily mezi lidmi ústním podáním a později jsou zaznamenány v kronikách (Kosmova kronika z roku 1125) či literatuře (Alois Jirásek). 

Pověst o ČECHOVI

- vojvoda (zvaný praotec) Čech přivedl svůj slovanský kmen pod horu Říp (ve středních Čechách). Po rozhlédnutí po krajině Čech prohlásil, že je to ta země, kterou hledali. Nazvali ji Čechy.

Pověst o Krokovi a jeho dcerách

– po Čechovi vládl Krok, starosta mocného rodu. Měl 3 dcery – Kazi, Tetu a Libuši. Nejmladší Libuše byla nejmoudřejší – zvolili ji po smrti Krokově kněžnou. Měla schopnost věštit budoucnost (předpověděla slávu Prahy). Jejím manželem byl kníže PŘEMYSL ORÁČ ze Stadic, kterého poslové našli na poli orajícího s párem volů. Stal se zakladatelem mocného rodu PŘEMYSLOVCŮ.

Pověst o založení Prahy

- kněžna Libuše předpověděla slávu Prahy. Vyslala své lidi k mužovi, který pracoval na prahu svého domu - tam založili pražský hrad. 

Pověst o Horymírovi a Šemíkovi

– Horymír se dostal do sporu s knížetem Křesomyslem (kvůli těžbě zlata a stříbra neměl kdo pracovat na poli). Křesomysl jej odsoudil k smrti, Horymír měl poslední přání projet se na koni a kůň Šemík s ním přeskočil hradby Vyšehradu (sídlo knížat) a přeplaval Vltavu.

 


 

PŘ - NOVÉ UČIVO - PARK  (pro tisk budou materiály ve složce DOKUMENTY)

 + PS str.29-31, učebnice 50-52 

 

ROSTLINY V PARCÍCH

Park je UMĚLE VYTVOŘENÝ ekosystém. Je zde zeleň udržovaná. V minulosti byly parky zakládány v okolí zámků. Typický park tvoří stromy, keře, cesty s lavičkami, jezírka, sochy, záhony…

Využití parku – rekreace.

JEHLIČNANY - hlavně KEŘOVÉ – jalovec obecný, tis červený (jedovatý !!!) , ale i smrk pichlavý

LISTNATÉ STROMY - javor, jírovec maďal (plody=kaštany)

LISTNATÉ KEŘEšeřík obecný, zlatý déšť (= zlatice prostřední), ptačí zob (pro člověka jedovatý!!!)

OKRASNÉ BYLINYmacešky, tulipány, narcisy, růže

 

ŽIVOČICHOVÉ V PARCÍCH

SAVCI veverka obecná , ježek západní, netopýr hvízdavý (chráněný §§§)

PTÁCIholub domácí, hrdlička zahradní, kos černý, strakapoud velký

OBOJŽIVELNÍCI ropucha obecná (chráněná §§§)

BEZOBRATLÍ hlemýžď zahradní , ruměnice pospolná

 


 ČJ , M - pro procvičování učiva zkusíme www.onlinecviceni.cz

Jde o cvičení se SAMOKONTROLOU.

Lze procvičovat i bez registrace, ale po registraci (zdarma) je práce ukládána (počet chyb, procenta úspěšnosti, soutěže – pro učitele a rodiče možnost kontroly).

Každá odpověď ať správná či nesprávná je zdůvodněna , je možno OPRAVIT – úkol y jsou totožné , jen jsou promíchány. 

1.úkol - ČJ – SLOVNÍ DRUHY

Kapitola 02.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

2.úkol - ČJ – SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN – kapitoly rozděleny na střední, ženský a mužský rod

Kapitola 03., 04., 05.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

3.úkol –M-PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ (1 LEVEL = 5 PŘÍKLADŮ (čím vyšší level, tím těžší příklad)

Kapitola 14.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;class=4&subject=Matematika&search1=14.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+10+000#selid

4.úkol – M-PÍSEMNÉ DĚLENÍ (1 LEVEL = 5 PŘÍKLADŮ (čím vyšší level, tím těžší příklad)

Kapitola 15.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;class=4&subject=Matematika&search1=15.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+%E2%80%93+%C4%8D%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310+000#selid

Každý den nejméně jeden level !

 


Domácí úlohy BŘEZEN 2020 

 /Na toto období si zaveďte sešit nebo použijte sešit procvičování/

ČJ – SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

1.úkol - základ je umět skloňovat VZORY podstatných jmen, zvlášť mužského rodu , kde je problém s 1.,4. a 7. pádem čísla množného (psi/psy) – učebnice str. 56-69

2.úkol - naučit se zpaměti SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN-POSTUP jako básničku. Děti obdržely tento materiál, je také na webu v sekci Úkoly.

3.úkol - naučit se klást a odpovídat pádovými otázkami – děti znají pády, ale neumějí je používat ˇ(např. ve větě Jestřábi loví myši – KDO LOVÍ - odpovím JESTŘÁBI jako PÁNI a NE KOHO,CO LOVÍ – odpovím MYŠI A NE jestřáby !!!)

4.úkol – naučit se používat vzory - využít znalosti z 1.-3.úkolu k rozhodnutí o koncovce podstatného jména – řeknu si slovo a vzor se stejnou koncovkou (setkal se s UČITELI jako s MUŽI, setkal se s ITALY jako s PÁNY) – učebnice str. 60+62+64-65

5.úkol – oprava DM – diktát – oprava celých vět + do závorky vzor se stejnou koncovkou – čerpáno z PS 51/22-24 , 52/25 – probráno několikrát a přesto to žáci nezvládli - budeme jej psát znovu s podobnými větami (důraz na 1.,4.,7. pád č. mn. a na koncovku s měkkým i vzoru muž, pozor na koncovky –ami, -emi u ženského rodu)

6.úkol – souhrnné procvičování p.j. – na každý den jiné cvičení – str.67-69 cvičení 1-13

Pokud potřebujete poradit, použijte e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo DMsoftware.

ČJ – čtení

číst číst číst číst číst číst  

MATEMATIKA – početní operace milionové

/použij zvláštní sešit případně PS/

Souhrnné procvičování – učebnice str.13

Římské číslice – vypracuj do sešitu – učebnice 14-15

Příprava na kontrolní práci – učebnice str.23

Příprava na kontrolní práci – PS str.13 – vypracuj v PS

VLASTIVĚDA - Slované

Pracovní sešit – doplň si cvičení str. 2-7

Příprava na prověrku – od Keltů po Slovany

Práce do zvláštního sešitu – učebnice str. 14 – odpověz písemně na 6 otázek /dole vpravo/

PŘÍRODOVĚDA - ekosystém POLE a LOUKA

Doplň v PS – 35-39, s kamarádem si zahraj hru PS 40-41

Připrav se na prověrku z ekosystému POLE /ti,co nepsali nebo neuspěli/ - str. 38-43

Připrav se na prověrku z ekosystému LOUKA – str. 44-49

I.Hořčica

 


 ANGLICKÝ JAZYK 

20.3. Ahoj čtvrťáci, poslala jsem vám na účty DM další část úkolů do AJ. Kdyby byl problém, ozvěte se opět přes zprávy v DM software. Zdravím, I. Stašková


Milí čtvrťáci, posílám vám první část domácí práce na březen z AJ. Další část bude následovat za týden - 10dní. Pokud víte, že někdo nemá připojení k internetu, předejte mu prosím zadání jinou formou. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a známkovat! 

1. v lekci 8 se seznámíte s názvy televizních programů a budete umět hovořit na téma: jaký je tvůj oblíbený program, na kterém kanálu a v kolik hodin to dávají.... atd atd. 

2. slovní zásobu si opište z přílohy, kterou jsem vám poslala přes DMsoftware, do školního sešitu, samozřejmě se vše pečlivě naučte!

3. pročtěte si učebnici str.38, 40

4. v pracovním sešitě vypracujte cv. 1, 2/38, 7,8,9/40 a 10/41

To je zatím vše, pracujte pečlivě, těšte se na další úkoly a hlavně na sebe buďte opatrní! S pozdravem Ivana Stašková

 


 

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN – postup : 

1. podstatné jméno dám do 1. pádu čísla jednotného

2. určím ROD (ukážu si na něj TEN, TA, TO)

3. určím PÁD, ČÍSLO – pomocí věty !!!

4. určím VZOR (podle koncovky v 1.p.č.j. , pokud nemá koncovku, použiju  2.PÁD Č.J.!!!)

5. doplním KONCOVKU ve správném pádu, čísle do hledaného slova

(koncovka se SHODUJE S KONCOVKOU VZORU) 

Příklad (v množném čísle) : Krokodýl….. uloví i mladé lv…..

1. 1.p.č.j.                           - KROKODÝL

2. ROD                               - TEN krokodýl – MUŽSKÝ (ŽIVOTNÝ - vidím krokodýla)

3. PÁD                               - KDO,CO uloví lvy ? – 1.PÁD

4. VZOR                             - krokodýl bez krokodýla jako pán bez pána - PÁN

5. kdo                                   - páni – takže krokodýli 

1. 1.p.č.j.                              - LEV

2. ROD                                 - TEN lev - MUŽSKÝ          (ŽIVOTNÝ - vidím lva)

3. PÁD                               - KOHO,CO uloví krokodýli ? - 4.PÁD

4. VZOR                           - lev bez lva jako pán bez pána - PÁN

5. koho uloví                        - pány - takže lvy

 

Řešení :                                  Krokodýli uloví i mladé lvy.

 

 


 

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY - kontrola v červnu 2020


 

 

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 251 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Ferdinand
Zítra má svátek: Kamila
Pozítří má svátek: Laura

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.