skola2

Tisk
PDF

3.A

DOKUMENTY   ÚKOLY   ROZVRH HODIN

Název třídy: 3.A
Stupeň: 1. stupeň
Třídní učitel: Mgr. Soňa Dufková


 

2.A  

 

10.12.2018
Dobrý den, vážení rodiče,
tuto středu 12.12.2018 máme dopravní výchovu na ZŠ A. Kučery (chodíme tam plavat).
Sraz před školou v 7. 25, v 7. 30 odcházíme. Přinést 2 desetimin. jízdenky. Protože Vám to sděluji se zpožděním, za což se moc omlouvám, proto kdyby to někdo nestihl, postarám se předem o jízdenky. Pak se s dětmi vyrovnám.
Návrat do školy asi ve 12.30. S sebou vzít: pouzdro, svačinu, přilbu na kolo.
Já dětem rozdám sešity na dopravní výchovu, které jsem obdržela od paní učitelky – nemusíte kupovat.

Ve středu 19.12. 2018 pojedeme do kina (Dům kultury Vítkovic) na pohádku Čertoviny.
Vstupné 60 kč, 2 půlhod. jízdenky. Děti jdou na 1. vyuč. hodinu do třídy, pak jedeme. Návrat asi
ve 12.30. Peníze a jízdenky můžete posílat již nyní.
S sebou pouzdro, svačinu.

Zítra 11.12. je od 15.30 hod vánoční akce ve škole ve vestibulu. Vytvořili jsme na tuto akci přáníčka, která si tam děti budou prodávat. Peníze, které z nich utrží, budou pro děti v podobě dobrot nebo odměn.
Přeji prožitý advent podle Vašich představ. S. Duf

27.11.2018
Dobrý den,
zase budeme dělat referát ke knížce. Děti by měly nyní si vybrat z dětské knihovničky nějakou knížku a přečíst si ji. Referát bude mít zase tyto body: název knihy, jméno autora, hlavní postavy, stručný obsah knihy, hodnocení knihy, zda-li se mi kniha líbila a obrázek.
Termín je 21. 12.2018 (Kdyby to někdo nestihl, přinese referát hned v novém roce).   S.Dufková

10.11.2018

Dobrý den, vážení rodiče,
podepište prosím dětem žákovské knížky- třídní schůzky. Nemají to stále všichni. Na pondělí si mají děti přinést vylisované listy- některé je stihly vyhodit dříve v hodině Vv, než jsem je stihla upozornit, ať si je nechají ještě do příští hodiny. V pátek si tuto informaci psaly. A také mají vědět, že na středu 14.11. si přinesou do PČ nit, jehlu, knoflíky, vlnu, samozřejmě nůžky. Dokončíme maňásky z ponožek. Také prosím přinést 2 obdelníčky látky o rozměrech cca 20. 15 cm.
Hezký víkend přeji. S. Dufková

Dobrý den, vážení rodiče,
ve čtvrtek 8.11.jedeme se podívat na VŠB do Poruby na akci „Zlepši si techniku“. Připomínám: děti musí donést 2 půlhodinové jízdenky. Sraz před školou je v 8.00. V 8.05 odcházíme na tramvaj. Vstup je volný. Návrat asi ve 12.30.
V pátek je plavání- přinést 2 desetimin. jízdenky.
Podepište prosím třídní schůzky v žák. knížkách. Jsou 13.11 v 16.30.
Na pondělí přinést opět vylisované listy.
Děti mají za úkol doučit se doma v Čj nazpaměť řadu 10 slovních druhů. Opakování je nezbytné a navíc vše se nestihnou naučit ve škole. Proto je důležité jim pomáhat ve vzdělávání doma.
To se týká také násobilky, kterou již máme probranou, přesto ji některé děti obtížně zvládají. Píšeme desetiminutovky a tam se to projevuje, že nemají zažité řady násobků i příkladů na násobení a dělení, i když to často opakujeme a procvičujeme.
V matematice se učíme sčítat a odčítat pod sebou. Některé děti si z domova přinesly špatné návyky při sčítání a odčítání. Uvedu příklady, jak by to měly správně počítat.
 65     Nejdříve počítáme vždy jednotky a počítáme zespodu směrem nahoru a říkáme:
-24       4 a kolik je 5? (a jedna) Pod jednotky napíšeme tedy jedničku
 41      pak počítáme desítky a říkáme: 2 a kolik je 6? ( a čtyři) Pod desítky napíšeme čtyřku

  45   Nejdříve počítáme jednotky zespodu nahoru a říkáme. 8 a kolik je 15? (a sedm). Pod jednotky                  
28   napíšeme sedmičku a jednu desítku si dále držíme. Pak počítáme desítky. Jednu desítku 

  17         připočítáme ke dvojce: 1+2 = 3. 3 a kolik je 4? (a jedna) . Pod desítky napíšeme tedy jedničku
Za spolupráci děkuji . S.Dufková


 

2.11.2018
Vážení rodiče,
ještě se chci vrátit zpět k pátku 26.10. Ve škole proběhl koncert cimbálové muziky. Tím, že jsme šli na plavání, jsem věděla, že koncertu se nemůžeme zúčastnit. Po příchodu z plavání mi pan ředitel oznámil, že můžeme jít na vystoupení i s 2. stupněm ZŠ. Proto zpětně, prosím vás, o zaplacení koncertu. Vstupné bylo 50 Kč. Děkuji. (Kdo ještě nezaplatil.)
Na pondělí 5.11. mají si děti přinést do Vv vylisované listy.
Ve středu 7.11. v Pč s dětmi budeme došívat maňásky z ponožek. Přinést vlnu, jehlu, nit, nůžky, knoflíky a kdo si vzal nedokončený výrobek domů, přinést a ve škole maňáska dokončí.
Ve škole se vyskytla nakažlivá streptokoková angína. Někdo z dětí může být stále bacilonosičem.
Jestli některé z Vašich dětí si stěžuje na bolest v krku, prosím zajděte s ním k lékaři. Nyní již podruhé z naší třídy dívka bere antibiotiku, i když byla zcela zdráva a je velká pravděpodobnost, že se nakazila právě u nás ve třídě.
S. Dufková


 

9.10.
Dobrý den, vážení rodiče,
chtěla bych dodat něco málo ještě ke zpracování referátů o knize. Pokud jde o knihu s uzavřenými příběhy, tak mělo by být uvedeno nejdříve obecné sdělení k celkové knize: o čem ty příběhy jsou- kdo v nich vystupuje , např. zvířata, děti…jaká je charakteristika všech těch příběhů: že jsou např. veselé, vždy končí dobře, dobrodružné…apod. Pak zaměřit se na 1 vybraný příběh: k němu napsat hlavní postavy, jeho stručný obsah. Nakonec mé vlastní hodnocení knihy- líbila se mi a proč, komu bych knihu doporučil.
S.Dufková

 

5.10.2018
Dobrý den, vážení rodiče,

mám tady pár věcí, které chci Vám touto cestou sdělit.
Rozvrh hodin ve čtvrtek jsem musela z učebních důvodů upravit. Týká se to hodiny čtení a prvouky. Čtení bude 4.VH a Prv bude 5.VH.
Děti mají necelý měsíc na to, aby si přečetly knížku a udělaly si referát. Termín jsme si stanovili
na 5.listopad.
Udělají si ho podobně podle referátu z učebnice- čítanky, který je na str.10-11.
Název knihy
Spisovatel
Ilustrátor
Stručný obsah
Hlavní postavy
Čas a prostředí, kde se děj odehrává
Hodnocení knihy- jak se dětem knížka líbila
Obrázek- buď nakreslí obrázek nebo vytisknou na Pč (Děti budou ještě mnoho věcí vypracovávat na Pč v budoucnu, proto bych uvítala, aby jej vlastnoručně napsaly a nakreslily svůj obrázek. Není to ovšem povinné.
Referát vypracují buď do sešitu čtení- sloh nebo na papír A4 a vloží jej do složky
Trápí mě některé projevy chování u dětí- neuposlechnutí pokynů- teď to byly např.“ hoňky“ ve třídě, kopání a házení  míčem, nevypracování šk. i dom. úkolů, všechny děti stále neodevzdávají sešity
na konci hodiny (jde o stále tytéž děti). Také nemají obaleny sešity- malé, velké, pracovní.
Dohlédněte prosím na přípravu dětí do školy (nahlédnout do notýsku, podepisovat DÚ.)
Přeji hezky prožitý víkend.  S.Dufková


 

13.9.2018
Dobrý den, vážení rodiče,
píšu ohledně pracovních sešitů, které jsem objednala do jednotlivých hlavních předmětů, kde máme zatím pouze učebnice. Pracovní sešity jsou velmi vhodné na procvičení učiva. Protože vždy je dobré mít ještě nějaké peníze na dokoupení pomůcek a vhodných věcí do třídy, tak bych byla ráda, aby děti měly zase třídní fond, jak tomu bylo v loňském šk. roce.
Cena prac. sešitů:
Hravá prvouka: 82 Kč
Hravá čeština: 89 Kč
Hravá matematika: 59 Kč
Hravý početník: 39 Kč
Celkem : 269 Kč.
Ráda bych vybrala od dětí 300 Kč. 31 Kč by se uložilo do třídního fondu. Do hospodaření s penězi můžete nahlédnout.
Peníze od dětí od zítřka mohu vybírat.
Připomínám, aby děti měly obalené sešity včetně notýsků.
Mat: opakovat doma násobilku. Zatím mají děti za úkol násobilku 2,3,4.
Přinést na zítra cvičební úbor, tenisky na venek, pokud nebude pršet.
PRV: upevňovat znalost rozdělení značek na zákazové, příkazové, výstražné… znalost konkrétních značek (viz učebnice a sešit).
Čj-lit: Číst příběhovou knížku s dětským hrdinou nebo pohádkovou knížku pro vyspělejší čtenáře
na 1.stupni. Budeme posléze psát a referovat o dané knížce. Žák se předem nahlásí, kdy bude mít připraven referát k přečtené knížce.
Přeji hezké a pohodové podzimní dny. S. Dufková


 

10.9.2018
Dobrý den,
posílám Vám již stálý rozvrh hodin pro 1. pololetí. Jeden týden máme plavání, druhý týden jsme ve škole. Konzultace učitele s rodiči jsou:    Út: 7.00-7.45,                   Čtv:  12.45-13.30.       Přinést tuž a špejle do Vv.

         1.                 2.                3.                  4.                   5.
PO         Čj                M                Aj                  Vv                  Vv
ÚT         Čj                M                Čj                   Aj                   Hv
STŘ       Čj                M                Prv                 Prac.č.
ČTV       Čj               M                Aj                   Prv                 Čj
PÁ    plavání       plavání         plavání           M                  Čj
PÁ         Čj               M                  Tv                  M                  Čj

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 79 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Doubravka
Zítra má svátek: Ilona
Pozítří má svátek: Běla

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.