skola2

Tisk
PDF

DOKUMENTY    ÚKOLY    ROZVRH HODIN

Název třídy: 7.B
Stupeň: 2. stupeň
Třídní učitel: Mgr. Naděžda Střálková

6.B

6.b


5.bJMNO

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 2018/2019

 

A. Zdravotní způsobilost:
1. Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. 

2. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře. 
3. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně: Žák školy: 
1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod. 
2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky aj. 
3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci). 
4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného. 
5. V hodině TV nejí a nežvýká. 
6. Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující. 
7. V hodině tělesné výchovy je povinen: 
- nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, 
- hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.), 
- nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení, 
- neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, 
- při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod., 
- sportovní náčiní používat s opatrností, 
- dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti: Žák školy: 
1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu. 
2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím. 
3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s elektrickým zařízením. 
4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení). 
5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího. 
6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.


2017 06 27 VÝLET NA LYSOU HORU

Výlet na Lysou horu se vydařil - počasí nádherné, nikdo se neztratil, všichni dosáhli vrcholu Lysé hory, nikdo se nezranil ani neutopil v peřejích Ostravice ...

Cena výletu : 74 Kč na žáka za dopravu


01 02 03

 


 

  VYUČOVÁNÍ VE STŘEDU 28.6. A ČTVRTEK 29.6. DO 11,40 H.

 


  VYÚČTOVÁNÍ ŠVP :

 Vážení rodiče , moc se omlouváme, ale cenu ŠVP se nám nepodařilo správně stanovit díky téměř dvojnásobného navýšení dopravy a špatnému předpokladu provozních nákladů ŠVP.

 

Cena za pobyt - 1 560 Kč ( beze změny), cena za dopravu - 245 Kč (z předpokladu 150 Kč), celkem tedy 1805 Kč (záloha + doplatek činil 1750 Kč).

Dále do nákladů nebyly započítány výdaje na odměny, vstupné, léky a jízdenky na výlety ve výši 94 Kč .     

Doplatek za ŠVP + dopravu + odměny aj. činí tedy 149 Kč. Celodenní výlet do Rejvízu bude částečně hrazen z prostředků SRPŠ podle zúčastněných tříd. Fakturace ještě neproběhla. Předpokladaná suma doplatku - do 50 Kč.

 

Žádáme Vás proto o doplatek ve výši 150 Kč (skupina p.uč. Jankesové) či 200 Kč (skupina p.uč.Hořčici) do středy 28.6.2017, abychom stačili vše vyúčtovat do konce školního roku..

 

Děkujeme za pochopení.          

 

Z.Jankesová, I.Hořčica


V ŽK SI ZKONTROLUJTE STAV TŘÍDNÍHO FONDU - JE NUTNÉ MÍT cca 350 Kč (200 Kč ŠVP+50 Kč kino + 60 Kč vlak + 20 Kč,příp.12 Kč foto)


 


 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 12.-16.6.2017 (Malá Morávka,hotel Neptun)


FOTKY Z ŠVP JSOU NA :

 

https://uloz.to/!F3tK72L1wLXu/svp-mala-moravka-hotel-neptun-12-16-6-2017-rar 

HESLO: neptun 

 

DENNÍ ROZKAZ   Č. 1 - PONDĚLÍ   12. 06. 2017

8:00 - Sraz u školy

9:00 – Odjezd na ŠVP

11:30 – Předpokládaný příjezd

11:30 – 12:30 ubytování 

12:30 – 13:00 oběd

13:00 14:00 odpolední klid

14:00 – 14:30 svačina

14:30 – 15:00 Rozdělení do družstev

15:00 – 18:00 Hledání relikvií smrti

18:00 – 18:30 Večeře

18:30 – 19:00 Vyhodnocení soutěže

19:00 – 20:30 Výroba vizitek

20:30 – 21:00 Večerní hygiena

21:00 – 22:00 Večerka

22:00 – 06:00 Noční klid

 

„Dnes to bylo pracovité. V autobuse jsme nezlobili (až na nějaké).  Kufry byly vybalené rychle a hry byly doslova strmé. Po večeři byl otevřený bufet a oběd byl dobrý. Zjistili jsme, jak se jmenují týmy, a podle praporků (v kopřivách) jsme se brodili až na kopec. Těšíme se další den.“ 

Pokoj č. 64 – Vali + Nela + Mary + Magda

1206 01 1206 02 1206 03 1206 04 1206 05 1206 06 1206 07 1206 08 1206 09 1206 10

1206 11 1206 12 1206 13

 

DENNÍ  ROZKAZ   Č. 2  -  ÚTERÝ   13. 06.  2017

7:00 Budíček

7:00 -7:30 Ranní hygiena

7:30 – 8:00 Úklid pokojů

8:00 – 8:30 Snídaně

8:30 – 9:00 Bodování pokojů

9:00 – 11:00 Sběr kouzelných bylin

11:30  oběd

12:00 – 18:00 Odpolední výlet Bílá Opava, Petrovy kameny

18:00 – 18:30 Večeře

19:00 – 20:00 sportování na hřišti

20:30 – 21:00 Večerní hygiena

21:00 – 22:00 Večerka

22:00 – 06:00 Noční klid

 

„Dopoledne jsme hráli hru po týmech. Cíl hry byl zapamatovat si co nejvíc bylin. Šli jsme podél fáborků, které byly umístěné na stromech, a na nich jsme hledali byliny. Potom jsme se vrátili zpátky a zapsali jsme si tolik bylin, co jsme si zapamatovali. Někteří měli napsané totální blbiny. Bolehlav: Boleslav, Devěthlav. No prostě, bylo to super. Doufáme, že tak super hry budou celý týden. Odpoledne jsme vyjeli autobusem na Ovčárnu a odtamtud jsme šli na Petrovy kameny, kde velmi moc foukalo. Potom jsme vyrazili na cestu Bílé Opavy, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Páťáci – těžší cesta, menší – lehčí cesta. Potom jsme přijeli do hotelu na večeři, která nebyla zrovna nejlepší (žádné jídlo odtud tu zatím nebylo dobré, až na snídaně). Po večeři jsme šli na hřiště před hotelem a hráli jsme přehazovanou přes síť, někteří si hráli s míčem a někteří zase s frisbee. Dopadlo to tak, že skončil na stromě. Pak jsme šli do hotelu a potom jsme si jenom povídali atd…….Těšíme se na další den.“  (za pokoj 64 Mary) 

1306 01 1306 02 1306 03 1306 04 1306 05 1306 06 1306 07 1306 08 1306 09

 

DENNÍ  ROZKAZ   Č. 3  -  STŘEDA  14. 06.  2017

7:00 Budíček

7:00 -7:30 Ranní hygiena

7:30 – 8:00 Úklid pokojů

8:00 – 8:30 Snídaně

8:30 – 9:00 Bodování pokojů

9:00 – 9:30 Příprava na celodenní výlet, svačina

9:30 – 10:30 Přeprava na Rejvíz

10:30 – 12:30 Hra: - Lov bludiček v údolí smrti

13:30 – 16:00 Výšlap na Biskupskou Kopu – osvobození  vězně z Azkabanu

17:00 – 18:00 Návrat na Malou Morávku

18:00 – 18:30 Večeře

18:30 – 19:00 Vyhodnocení soutěže

19:00 – 20:30 Osobní volno – sportování

20:30 – 21:00 Večerní hygiena

21:00 – 22:00 Večerka

22:00 – 06:00 Noční klid

 

„Dnes jsme byli skoro celý den pryč z hotelu. Byli jsme v Rejvízu a na rozhledně Biskupská kupa. Byl to krásný výšlap. První hra byla, že jsme šli v týmech do lesa a hledali jsme bludičky s písmeny. Potom jsme dorazili na můstek, kde lítalo spoustu vážek. Mimochodem ony se pářily. Potom jsme vyluštili ta písmena a vzniklo slovíčko. Dále jsme museli najít obálku s písmenky a poskládat je. Vznikla nám šifra. Na rozhledně jsme měli soutěž přejít přes mozkomory, ale některým se to nepovedlo. Paní učitelka byla tak mírná, že i ty, co se tam nedostali, tak tam mohli jít.“

Mary

P1090009 P1090011 P1090013 P1090023 P1090055

 

DENNÍ  ROZKAZ   Č. 4  -  ČTVRTEK  15. 06.  2017

7:00 Budíček

7:00 -7:30 Ranní hygiena

7:30 – 8:00 Úklid pokojů

8:00 – 8:30 Snídaně

8:30 – 9:00 Bodování pokojů

9:00 – 10:00 Výroba košťat

10:00 – 10:15 svačina

10:15 – 12:00 Fanfrpál – sportovní soutěž s košťaty

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 14: 30 Odpolední klid

14:30 – 15:00 Svačina

15:00 – 18:00 Zážitkové odpoledne ( I. Hořčica)

18:00 – 19:00 Večeře

19:00 – 19:30 Celkové vyhodnocení ŠVP, rozdání odměn

19:30 – 21:00 Táborák – pěvecká soutěž

21:30 – 22:00 Večerní hygiene

22:00 – 22:30 Noční hra – pro zájemce

22:30 – 23:00 Večerka

23:00 – 6:00 Noční klid

 

„Dnešní den byl sůůůper. V lese jsme si vyrobili v týmech košťata na víceboj.  1.hra - byl kruh a my se  do něho museli strefovat.  2. hra – museli jsme s  míčem strefit koštětem do kruhu.  3. hra – housenka – mezi nohama jsme si podávali koště.   4. hra -  přetahovaná  – (jo a moc košťat nevydrželo, spíš skoro žádné). Po obědě nám paní učitelka opět rozdala dopisy (na snídani také ) a také oznámila dlouhý odpolední klid (že se nesmí vylézat z pokojů) a tak jsme šli na pokoje spát (jasně že jsme šli spát ehmmm). Po odpoledním klidu následovala hra v lese  - museli  jsme hodit kostkou a jaké číslo nám padlo, takovou jsme v lese museli najít kartičku.  Další hra byla taková, že jsme hledali zaklínadlo z 36 písmen – někteří to nezvládli , ale jinak to bylo fajn.

Poté jsme šli na hřiště – tam někteří hráli fotbal-házenou-volejbal-přehazovanou  a  někteří zase ruské kuželky (pan učitel hrál s nimi, ale někdy se mu to nepovedlo). Po hraní  na hřišti jsme šli vyhodnotit všechny soutěže a potom jsme opékali buřty. Nakonec jsme hráli noční hru, která byla docela dost strašidelná. Spát jsme šli ve čtvrt na jednu a vůbec nám to nevadilo – poslední den a večer byl ůůůžasný!“

Mary

15 06_01 15 06_02 15 06_03 15 06_04 15 06_05 15 06_06 15 06_07 15 06_08 15 06_09 15 06_10 15 06_11 15 06_12   15 06_13

STEZKA ODVAHY :

P1090138 P1090139 P1090143 P1090146 P1090148 stezka odvahy_1__kopie_2

  

DENNÍ  ROZKAZ   Č. 5  -  PÁTEK  16. 06.  2017

7:00 Budíček

7:00 -7:30 Ranní hygiena

7:30 – 8:00 Úklid pokojů

8:00 – 8:30 Snídaně

8:30 – 9:00 Bodování pokojů

9:00 – 9:30 Balení zavazadel

9:30 - Odjezd do školy

11:30 – 12:00 Plánovaný příjezd

12:30 – Předání dětí, vybalování


PODĚKOVÁNÍ , HODNOCENÍ ŠVP :

Děkuji Mary za pěkné hodnocení ŠVP na páteční snídani - náš tým šel do ŠVP s cílem pobavit, zaujmout a obohatit děti o zážitky z pěkného prostředí Jeseníků ( i bez pomocí telefonů, tabletů, PC, TV).

Děkuji dětem za příspěvky na tento web (viz výše).

U čtvrtečního táboráku děti  pobyt na ŠVP hodnotily většinou na jedničku, za tým děkuji. 

Hlavní dík patří p. učitelce Jankesové . která půl roku promýšlela originální koncept her s tématikou Harry Pottera.

Bez zdravotnice Lídy a pedagogické podpory Táni by se náš tým neobešel.

Počasí, prostředí a děti byly skvělé, užili jsme si to (až na pár mamlasů, kteří průběh ŠVP na jeho konci narušili).

Děkuji rodičům za zasílání dopisů (recepce hotelu byla příjemně překvapena množstvím dopisů, že prý tolik dopisů ještě žádná škola nedostala).

I.Hořčica

 

 


 

 

2017 04 05 Velikonoční tvůrčí dílny

02 03 04 06 05 07 09 08

Nenechali jsme si ujít tradiční dílny v SVČ Gurťjevova - děti si mohly vyrobit až 15 dárečků k Velikonočním svátkům.


 

 2017 03 02 - Svět techniky 

  09 10 11 12 13

Ve Světě techniky jsme si zahráli na redaktory,režiséry,scénaristy,kameramany - s tablety jsme lítali po expozicích a pracovali na reportáži...

 


 

 

OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM 2016

Prosinec byl z hlediska zážitků opravdu zajímavý. Přeji všem hezké svátky a co nejvíce hezkých zážitků i v novém roce.

I.Hořčica

5.12. Mikuláš

01 02 04 03 05

13.12. Vánoční dílny SVČ Gurťjevova

01 02 03 04 05 06 07 08

 

16.12. Bělský les (návrat z knihovny Výškovice) 

01 02 03 04 05 06 07

 

 

 

20.12. Bruslení na Masarykově náměstí 

P1060292 P1060297

22.12. Vánoce 5.B

01 02 03 04 05

 

 
 


 

 

 

  

16.11.2016 POZÓÓÓR START - SPORTOVÁNÍ V TROJHALÍ KAROLINA 

Přeskoky přes švihadla, hody na cíl a do dálky, skoky do dálky, překážková dráha, hooping, frisbee, ringo, badminton, běhy v pytli a na chůdách - děcka si zadováděla !

 

  29 30 31 32 33 35 36 37 38 39

 


11.11.2016 JISTEBNÍK VÝLOV RYBNÍKA PETR BEZRUČ

Tak jako v minulém roce jsme i letos nasáli rybářskou atmosféru - v Jistebníku se konal výlov největšího rybníka oblasti Polanské nivy.

  01 02 09 18

 


 DIVADLO - 6.10.Divadlo loutek - ZMĚNA CENY

Omlouvám se za chybnou informaci týkající se ceny divadla - platil jsem 55,- Kč na osobu.

https://www.youtube.com/watch?v=Pi8oXXHakls


TŘÍDNÍ FOND

6.října jdeme do Divadla loutek na představení Walls & Handbags - cena 50Kč. Do třídy budu také kupovat papírové ručníky. Zavádím tedy třídní fond - do konce září vybírám 300 Kč (dětem jsem uvedl 100-500 Kč).

Třídní fond bude sloužit k zaplacení vstupného společných akcí a na různé věci do třídy (papírové ručníky,čistící potřeby,společné potřeby do PČ,VV).

I.H.


ŠKOLNÍ ROK 2016-17

Máme tu nový školní rok a tady je pár informací :

- přibyl nový žák - Tomáš z Vietnamu, 2 žáci se odstěhovali, jedna žákyně opakuje 4.ročník, je nás tedy 25, o 2 děti méně než před rokem

- nejpodstatnější změna - ve třídě s třídním učitelem spolupracuje asistentka, která se přednostně věnuje žákům s doporučením psychologické poradny

- elektronická žákovská knížka - bude ještě nějaký čas trvat než "si to sedne"

- doba "hájení" končí, hodnocení známkou začne příští týden

- rozvrh hodin - tento týden je zkušební (v ŽK tužkou), příští týden už stabilní

- omluvenky prosím pište do ŽK-kvůli snadnějšímu vyhledání - samozřejmě platí omluva e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) , telefonicky, osobně či prostřednictvím DMsoftvare

I.H. 


 

  4b

 

2016 06 17 HERNÍ ZÓNA AVION  

 Za Avionem je bezvadné hřiště na in-line bruslení, fotbálek, prolízačky apod. Navíc jsme si mohli zahrát Cornhole, Kubb, Frisgolf... Příště i s bruslemi...   

  01 02 03 04 05

 


2016 05 20 BAMBIFEST  

01 02 03 04 06 07 08 08 05

Trochu ekologie, trochu zdravovědy, trochu přírodovědy, vlastivědy, matematiky, hádanek, sportování, od všeho něco. Ale hlavně o tom, jak trávit volný čas (bez tabletů , mobilů, PC...) 


ŠKOLA V PŘÍRODĚ VÁCLAVOV V JESENÍKÁCH

 1.DEN-9.5.2016 , 11,30 : cesta bez problémů , na chatu jsme přijeli v 10,40, právě se ubytováváme, slunečno. Děti řeší postele... Na pokojích záchody i sprchy. 

14:00 - po skvělém obědě-svíčkové následuje odpolední klid, což je u spousty dětí relativní pojem. Jsou však i tací, kteří pronesou takovou větu: "Pane učiteli,moji spolubydlící jsou až moc hluční..."

Holky spí po 4 ve dvou pokojích, kluci v pokojích pro 6 si to rozdělili na 6+4 

21:40 - odpolední program - hledání dračích svitků se pojednou mění v hledání jedné dívenky z 1.třídy. Počasí je takové aprílové - krásné sluníčko najednou střídá majový mírný deštíček.

Před večeří však dobrou náladu rozčeří událost několika rozežranců ze 4.B - dvoje rozbité dveře... Tak to jsem ještě za dobu svého účinkování na různých ŠVP či výletech nezažil... První den, dvoje dveře...

Po večeři děti vymýšlely vizitky pokoje, nyní spinkají.   


01 P1030935 P1030939 P1030940 P1030941 P1030942 P1030943 P1030944 P1030945 P1030956

Na fotkách jsou celkové pohledy na chatu Lucku , oblíbené houpačky, rozdělení dětí na 5 skupin, vítězové daračích svitků a jídelna.

2.DEN-10.5.2016 , 19:00: celodenní túra na Praděd - počasí perfektní, vynikající viditelnost. Při návratu vstupem do autobusu začalo pršet. Nyní zase sluníčko. Některé děti jsou unavené, nebo spíše si myslí, že jsou unavené...

Všichni až na pár otlaků túru přežili ve zdraví. Trasa vedla od Ovčárny na Praděd, pak zpět přes Barborku a nad vodopády Bílé Opavy do Karlovy Studánky. Během celéoho dne děti plnili úkoly spojené s celotýdenní hrou Drak - např. hledali dračí vejce, dračí bylinky apod. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Na fotkách : Malá Morávka, Ovčárna, Praděd,Petrovy kameny,Bílá Opava,hra na flašku na pokojích,ukázka pokoje

3.DEN-11.5.2016 , 23:40 : celý den krásně ! Dnes Lesní čtyřboj - hledání kartiček s píemenem a sestavování hesla, dětské hádanky, pohádkový les s úkoly, bojovka o poklad, hledání hadů...

Večer sportovní zábava na hřišti a hvězdář od 21,30do 23,30. Děti se dívaly na nční oblobu-na Měsíc, Jupiter aj. Spousta dětí odešla dříve, jelikož je to nebavilo anebo jim bylo zima. Až do konce zůstalo 11 zájemců.

P1040040 P1040044 P1040045 P1040052

Na fotkách nástup týmů před lesním čtyřbojem, jury, jedna z her a hry u chaty.

 

 4.DEN-12.5.2016 , 23:40 : celý den krásně ! Budíček posunut o hodinu, děti jsou však poněkud přepadlé. Že by únava z předešlého dne ? Děti mají slíbeno, že už žádné kopce ani podoná aktivita. A opravdu - autobus nás dovezl až za Zlaté Hory do zlatorudných mlýnů. Krásná procházka , návštěva mlýnu na rýžování zlata, návštěva skanzenu. Večer táborák a hodnocení, všichni jsou spokojeni, tak fajn. Po táboráku následuje hledání všeho možného při "předbalení".

P1040056 P1040071 P1040074 P1040087 P1040099 P1040102 P1040104 P1040104 P1040116 P1040118

Na fotkách Zlatorudné doly a táborák.


5.DEN-pátek 13.5.2016 ,  - při snídani vyhodnocení celotýdenní soutěže .

P1040125 P1040126 P1040127 P1040128

Na fotkách vítězové Dračí stezky - 1.Draci, 2.Tygři, 3.Orli a vítězky soutěže o nejčistší pokoj.Za tým Z.Jankesová - L.Belavá (zdravotnice) - I.Hořčica

I.Hořčica 

 


 2016 03 23 VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY (SVČ Gurťjevova)

Děti si mohly vyrobit velikonoční dárečky. Hezké Velikonoce !

  00 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 09 1 10 1 11 1


 2015 11 06 VÝLOV RYBNÍKA BEZRUČ V JISTEBNÍKU 

Reportáž z výlovu lze zhlédnout v čase 13.35-16:06.

Pár sekund slávy si užila Veronika, kterou zpovídala redaktorka ČT (v čase 15:50-15:56). 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100031106-udalosti-v-regionech 

01 02 03 04


 2015 10 HALLOWEEN v naší třídě

Některé děti využily 27.10. možnosti se takto upravit ...

  P1020451 02


 

I.Hořčica 

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 214 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Adriana
Zítra má svátek: Ladislav
Pozítří má svátek: Lubomír

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.