skola2

Tisk
PDF

LÍPA SVOBODY vysazena!

Napsal uživatel Helena Žídková.

V rámci letošních oslav 100. výročí vzniku republiky jsme se zapojili do celorepublikové akce „STROMY SVOBODY“. Ve čtvrtek 25. října se vybraní zástupci tříd  nezalekli nepříznivého počasí a společnými silami v areálu školy zasadili „LÍPU SVOBODY“. Lopaty se chopili všichni přítomní, a i když ji někteří drželi poprvé v životě, dílo se zdařilo. Teď jen doufáme, že dobře zakoření a časem se pořádně rozkošatí.

lpa    lpa 2   2018-10-25 09.58.41

Tisk
PDF

Vyjádření vedení školy

Napsal uživatel Richard Feix.

                       Vyjádření vedení školy ke čtvrtečnímu konfliktu na půdě školy

 

Vzhledem k tomu, že se množí různé „zaručené“ zprávy o včerejším incidentu jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a zároveň někteří z rodičů žáků mají pocit, že jako škola nezajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví jejich dětí, rozhodl jsem se reagovat a napsat níže uvedené stanovisko.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že včera nedošlo k přímému fyzickému napadení pedagogického pracovníka žákem, ale k fyzickému kontaktu jednoho z žáků 2. stupně (směrnice GDPR mi, jak jistě víte, nedovoluje uvádět u nezletilých osob jakékoliv jméno či jiné osobní údaje) s paní učitelkou, která o přestávce po 1. vyučovací hodině vykonávala dohled nad žáky a snažila se odtrhnout od sebe žáky, kteří se prali na chodbě. K tomu incidentu jsem byl přivolán telefonem a přestože nedošlo k žádnému zranění nikoho z žáků ani paní učitelky, nechal jsem okamžitě přivolat Policii ČR z důvodu podezření na napadení pedagogického pracovníka žákem. Policejní hlídka byla ve škole za 4 minuty a policisté si vzápětí převzali vyšetřování popsaného incidentu. Byla přivolána taktéž matka zmíněného žáka.

Pokud se na mě obracejí někteří z rodičů žáků s obavami, že ve škole není zajištěna bezpečnost jejich dětí, nebo mi dokonce dávají rady, abych dotyčného problémového žáka vyloučil ze školy, a dokonce se odvolávají na školský zákon, bohužel tito lidé vůbec neví, o čem mluví a co nám umožňuje současná školská legislativa. Především je třeba si uvědomit, že žáka plnícího povinnou devítiletou školní docházku nelze v žádném případě a za žádných okolností vyloučit ze základní školy!! Vyloučit ze školy lze pouze studenta na střední škole. Stejně tak nemohu nařídit odvezení kohokoliv z žáků do diagnostického ústavu – to lze pouze se souhlasem rodičů, respektive zákonných zástupců žáka, nebo na základě rozhodnutí soudu. A do třetice ani nemohu zařídit, aby kterýkoliv žák naší školy přešel na jinou základní školu – to by bylo možné pouze v případě, že jej ředitel jiné ZŠ přijme na svou školu; ten takovou povinnost ale nemá.

   Jedinou naší možností je tedy potrestat daného žáka některým z kázeňských opatření podle klasifikačního řádu školy, tzn. maximálně třetím stupněm z chování a dále informovat příslušné orgány, tj. odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže příslušného městského úřadu, kurátora pro mládež a Policii ČR, což pokaždé ihned děláme. Také v těchto a podobných případech zveme rodiče žáka na výchovnou komisi. Nemáme ale žádnou pravomoc donutit rodiče žáka, aby se dostavili na vých. komisi, pouze pak můžeme příslušným orgánům sdělit, že rodiče se školou nespolupracují.

Co se týká zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy, mohu všechny ujistit, že ta je zajištěna odpovídajícím způsobem přesně tak, jak nám ukládá Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, to znamená, že jak před vyučováním, tak i v průběhu všech přestávek je na všech patrech a pavilonech zajištěn dohled nad žáky pedagogickými pracovníky. Právní předpisy ani mzdové náklady mi neumožňují, abych na každém patře zajistil přítomnost policisty či nějaké bezpečnostní služby.

   Věřte, že situace ve škole jak mně, tak i všem zaměstnancům školy není lhostejná, nemohu v žádném případě souhlasit s nařčeními, že problémy neřešíme, že se nezabýváme jakýmikoliv konflikty mezi žáky apod. Snažíme se o dobré jméno školy, ale naše možnosti jsou v určitých případech značně omezené. Mohu komukoliv doložit, že neustále posíláme zprávy a hlášení na policii, OSPOD, kurátorovi…, ale k žádné změně či vyřešení problému nedochází. Jedinou možností a zároveň i mým doporučením směrem k vám – rodičům je, abyste oslovovali „své“ poslance a zákonodárce, kteří mohou změnit současné zákony týkající se základního vzdělávání a především tlačili na vyřešení největšího problému současného základního školství, kterým je zavedení inkluze - tedy vzdělávání všech dětí, včetně žáků s poruchami chování v jednom typu školy – na základní škole.

 

v Ostravě – Zábřehu 21. 9. 2018                                      Mgr. Petr Opletal

                                                                                                    ředitel školy

                    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk
PDF

Slavnostní pasování prvňáčků na školáka

Napsal uživatel Zuzana Jankesová.

 

Slavnostní zahájení školního  roku 2018/2019

pro  žáky prvních tříd.

    Slavnostní  zahájení školního roku 2018/2019 pro žáky prvních tříd proběhne 3. 9. 2018 v 8:30 hodin ve vestibulu školy. Prosíme rodiče, aby  se shromáždili s  novými žáky žáky před  školou již 15 minut před zahájením slavnostního programu. Děkujeme za pochopení.


Informace rodičům žáků 1. tříd

Přikládám rodičům našich prvňáčků slíbený seznam pomůcek. Věřím, že v tuto dobu máte již většinu věcí nakoupené, ale pro jistotu zkontrolujte, zda máte vše, co budou děti potřebovat. Přeji pěkný zbytek prázdnin.    

Pomůcky pro 1. ročník:

Výtvarná výchova:

 

-         igelitová podložka

-         temperové barvy v tubě 12 ks

-         paleta na rozdělávání barev

-         sada štětců

-         zástěrka

-         nepřevratná nádoba na vodu

-         křídové pastely

-         tužkové lepidlo

-         černou tuš

-         kovové nůžky

-         pastelky trojhránky

-         Vše  !!!  ČESKÉ VÝROBY  !!!

 

 

Tělesná výchova:

 

-         plátěný pytlík     

-         pevná sportovní obuv – dovnitř cvičky,          sálové boty, tenisky s bílou podrážkou

-         botasky na ven

-         tričko s krátkým rukávem

-         chlapci tepláky, děvčata legíny

-         ponožky

-         mikiny a flísové bundičky na ven

Tisk
PDF

Prázdniny

Napsal uživatel Radka Palátová.

POHODOVÉ PRÁZDNINY
PLNÉ SLUNÍČKA, HER, CESTOVÁNÍ A NOVÝCH KAMARÁDŮ VÁM PŘEJÍ VAŠI UČITELÉ!

przdniny

Tisk
PDF

SBĚR PAPÍRU - 2.pololetí 2017/18

Napsal uživatel Ivan Hořčica.

Ve 2.pololetí 2017/18 děti nasbíraly 3 a půl tuny ! Děkujeme !

Ceny jsou rozdány (15 kg bonbonů), dort snězen, jednotlivci odměněni knihami v kině Luna, pokračujeme po prázdninách.

 

1 . 4.A 837 kg 6 . 6.A 282 kg
2 . 1.A 479 kg 7 . 5.B 258 kg
3 . 3.A 368 kg 8 . 3.B 206 kg
4 . 4.B 333 kg 9 . 2.B 199 kg
5 . 2.A 292 kg 10 . 1.B 162 kg

Tisk
PDF

Příměstský tábor Školního klubu

Napsal uživatel A. Ambrozová Pešková.

ŠKOLNÍ KLUB naší školy pořádá 20.8.-24.8.2018 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY NA VÝLETECH, VE VODĚ, V KINĚ I SE ZVÍŘÁTKY 

Pondělí 20.8.2018

Program:

1. Muzeum hraček na Masarykově náměstí v Ostravě (vstupné 0,-Kč)

2. Radniční věž ostravské radnice (vstupné 40,-Kč)

3. Vodní svět Čapkárna (vstupné 30,-Kč)

4. Dětský ráj Komenského sady (vstupné 0,-Kč)

Sraz u školy : 930 hodin , návrat ke škole : 1600 – 1700 hodin

Co musí mít dítě s sebou:

-          Dvě 30minutové jízdenky MHD

-          Jídlo na svačinu a nápoje

-          Drobné kapesné je 20,- až 30,- Kč

Úterý 21.8.2018

Program:

1. ZOO Ostrava-výukový program (vstupné do ZOO 80,-Kč a jízdenka na ZOO vláček 30,-Kč)

2. Dětské hřiště FERONA (vstupné 0,-Kč)

Sraz u školy : 930 hodin , návrat ke škole : 1600 – 1700 hodin

Co musí mít dítě sebou:

-          Dvě 60minutové jízdenky MHD a jednu 10minutovou jízdenku MHD

-          Jídlo na svačinu a nápoje

-          Drobné kapesné je 20,- až 30,- Kč 

Středa 22.8.2018

Program:

1. Kino Luna – dětské představení (vstupné kino Luna 50,-Kč)

2. AQUA Park nebo vodní svět Čapkárna – dle počasí (vstupné na bazén 30,-Kč)

3. Dětský ráj Komenského sady

Sraz u školy : 930 hodin , návrat ke škole : 1600 – 1700 hodin

Co musí mít dítě sebou:

-          Dvě 10minutové a dvě 30minutové jízdenky MHD

-          Jídlo na svačinu a nápoje

-          Drobné kapesné je 20,- až 30,- Kč

Čtvrtek 23.8.2018

Program:

  1. Hrací centrum Žirafa shoping park Ostrava (vstupné na centrum Žirafa 50,-Kč)
  2. AQU0A Park nebo vodní svět Čapkárna – dle počasí (vstupné do bazénu 30,-Kč)

Sraz u školy : 930 hodin , návrat ke škole : 1600 – 1700 hodin

Co musí mít dítě sebou:

-          Dvě 30minutové jízdenky MHD

-          Jídlo na svačinu a nápoje

-          Drobné kapesné je 20,- až 30,- Kč

Pátek 24.8.2018

Program:

Koňská farma Krmelín

-           50,-Kč-jízdné Ostrava Krmelín a zpět

-           30,-Kč na opékání párků

-          150,-Kč (cena výuky jízdy na koni)

Sraz u školy : 930 hodin , návrat ke škole : 1600 – 1700 hodin

Co musí mít dítě sebou:

-          Dvě 10minutové jízdenky MHD a

-          Jídlo na svačinu a nápoje

-          Drobné kapesné je 20,- až 30,- Kč

Vybírám předem (Po-Pá) vstupné

s vyplněnou přihláškou

Hradí denně rodiče

Jízdné, svačina a pití

Pondělí

70,-Kč

Jízdné MHD, svačina a pitný režim

Úterý

110,-Kč

Jízdné MHD, svačina a pitný režim

Středa

80,-Kč

Jízdné MHD, svačina a pitný režim

Čtvrtek

80,-Kč

Jízdné MHD, svačina a pitný režim

Pátek

150,-Kč

Jízdné MHD, jízdné Krmelín-50,-Kč a zpět, opékání párků-30,-Kč a pitný režim

V záloze je náhrada kterékoliv části denního programu ENHA FREESTYLE, v případě pěkného počasí je možné nahradit Čapkárnu za AQUA park.

Současně s podepsanou přihláškou vybírám 520,-Kč na úhradu celotýdenních vstupů na jednotlivé dny. Termín odevzdání přihlášek společně s platbou je do konce tohoto školního roku.

Tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí a maximálně je možnost naplnit skupinu na 16 dětí.

Tento tábor je nedotovaný a neziskový, rodiče zaplatí pouze spotřebu služeb a vstupů svého dítěte.

Bližší informace p. A. Ambrozová Pešková, telefon 608 341 006

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 102 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Dorota
Zítra má svátek: Alexandr
Pozítří má svátek: Lumír

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.