Tisk

Údaje o poskytování informací

Napsal uživatel Richard Feix.

 Údaje o poskytování informací

Během uplynulého kalendářního roku 2017 nikdo pověřené pracovníky školy nepožádal o písemné informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V Ostravě - Zábřehu dne 16. 1. 2018                                    Mgr. Petr Opletal

                                                                                             ředitel školy