Tisk

PAMÁTNÉ STROMY

Napsal uživatel Helena Žídková.

V rámci výuky přírodopisu jsme se s žáky vydali hledat „Památné stromy“ našeho obvodu. Děti si téma nejprve samy zpracovaly v rámci školního projektu. Zjistily, že toto označení ze zákona o ochraně přírody získají dřeviny, které vynikají např. svým vzrůstem, nebo věkem, a že v rámci našeho obvodu máme vyhlášeny celkem tři „Památné stromy“. A tak jsme společně vyrazili do terénu …

Děti zjistily, že nejstarším památným stromem z trojice je buk lesní (Fagus sylvatica). Nachází se v parku pod zábřežským zámkem a jeho stáří se odhaduje na 155 let. Druhý nejstarší strom našly děti před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Je to exotická dřevina kaštanovník setý (Castanea sativa), jeho stáří je cca 105 let. Posledním z trojice památných stromů je dub letní (Quercus robur), jeho stáří je odhadováno na 100 let, je pojmenován jako Vlastin dub a objevili jsme ho v bezprostřední blízkosti nadchodu u zastávky Karpatská a přilehlého obchodního centra.

Vše bylo zdokumentováno, zapsáno a výsledné práce jsou na nástěnce před přírodopisnou.